ભારતીય નૌકાદળ ભરતી 2022 (SSR) : 1400 જગ્યાઓ પર ભરતીની મોટી જાહેરાત

ભારતીય નૌકાદળ ભરતી 2022 (SSR)

ભારતીય નૌકાદળ ભરતી 2022 (SSR): ઈન્ડિયન નેવીએ 1400 અગ્નિવીર- સિનિયર સેકન્ડરી રિક્રુટ (SSR) પોસ્ટ્સ માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે . જે નાગરિકો રુચિ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો ભારતીય નૌકાદળ ભરતી 2022 માટે ઑનલાઇન અરજી કરી … Read More

દિવ્યાંગ વિધાર્થી શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2022 | Divyang Students Scholarship Yojana

Divyang Students Scholarship Yojana | દિવ્યાંગ વિધાર્થી શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2022, પાત્રતા, લાભ, ડોક્યુમેન્ટ,  અરજી કેવી રીતે કરવી.જાણો સંપૂર્ણ જાણકારી. ગુજરાત સરકાર દ્રારા દિવ્યાંગ લોકો માટે વિવિધ યોજનાઓ ચલાવવામાં છે. જેમ કે દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજના, … Read More

Mafat Plot Yojana : મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત – 2022

Mafat Plot Yojana | મફત પ્લોટ યોજના 2022, પાત્રતા, હેતુ, ડોક્યુમેન્ટ, અરજી કેવી રીતે કરવી.જાણો સંપૂર્ણ જાણકારી. Mafat Plot Yojana હેઠળ ગુજરાત રાજ્યમાં વસવાટ કરતા આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના લોકો માટે ગુજરાત સરકારના પંચાયત વિભાગ … Read More

દિવ્યાંગ અકસ્માત વીમા યોજના 2022 : Divyang Akasmat Sahay Yojana

Divyang Akasmat Sahay Yojana  | દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના 2022, પાત્રતા, લાભ, ડોક્યુમેન્ટ,  અરજી કેવી રીતે કરવી.જાણો સંપૂર્ણ જાણકારી. ગુજરાત સરકાર દ્રારા દિવ્યાંગ લોકો માટે વિવિધ યોજનાઓ ચલાવવામાં છે. જેમ કે દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજના, … Read More

Divyag E-Bike Sahay Yojana : દિવ્યાંગોને ઈલેક્ટ્રીક સ્કૂટર સહાય યોજના 2022

Divyag E-Bike Sahay Yojana | દિવ્યાંગોને ઈલેક્ટ્રીક સ્કૂટર સહાય યોજના, પાત્રતા, લાભ, ડોક્યુમેન્ટ,  અરજી કેવી રીતે કરવી.જાણો સંપૂર્ણ જાણકારી. ગુજરાત સરકાર દ્રારા દિવ્યાંગ લોકો માટે વિવિધ યોજનાઓ ચલાવવામાં છે. જેમ કે દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજના, … Read More

Indira Gandhi National Old Age Pension Yojana | ઇન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ સહાય યોજના 2022

Indira Gandhi National Old Age Pension Yojana | ઇન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ સહાય યોજના 2022, પાત્રતા, મળવાપાત્ર સહાય, ડોક્યુમેન્ટ, ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી.જાણો સંપૂર્ણ જાણકારી. ગુજરાત સરકાર દ્વારા વિવિધ જાતના લાભાર્થીઓને ઘણી બધી સહાય … Read More

Divyang Bus Pass Yojana 2022 : દિવ્યાંગ વ્યક્તિને એસ.ટી.બસમાં મફત મુસાફરી કરવાની યોજના

Divyang Bus Pass Yojana | દિવ્યાંગ વ્યક્તિને એસ.ટી.બસમાં મફત મુસાફરી કરવાની યોજના 2022, પાત્રતા, લાભ, ડોક્યુમેન્ટ,  અરજી કેવી રીતે કરવી.જાણો સંપૂર્ણ જાણકારી. ગુજરાત સરકાર દ્રારા દિવ્યાંગ લોકો માટે વિવિધ યોજનાઓ ચલાવવામાં છે. જેમ કે દિવ્યાંગ … Read More