ટીબી રોગ સહાય યોજના 2022 | TB Sahay Yojana

TB Sahay Yojana | ટીબી રોગ સહાય યોજના 2022

TB Sahay Yojana સરકાર દ્રારા ઘણા સમયથી ચલાવવામાં આવે પરંતુ ઘણા બધા લોકોને ખબર ના હોવાથી આવી યોજનાનો લાભ ઉઠાવતા શકતા નથી. આ “ટીબી રોગ સહાય યોજના” ના હેઠળ ટીવી રોગથી પીડાતા દર્દીઓનેે આરોગ્ય વિભાગ તરફથી દર રૂપિયા 6,000/- ની સહાય આપવામાં આવે છે.જેમાં 3,000 રૂપિયા PHC સેન્ટર તરફથી અને 3,000 રૂપિયા ટીબીના પ્રોગ્રામ તરફ થી આપવામાં આવે છે.

મારાં વ્હાલા ગુજરાતીયો આ લેખને અંત સુધી વાંચો જેથી તમારે નહિ તો બીજા કોઈને આ માહિતી કામ આવે, આ લેખમાં આપડે જાણીશું કે, Cancer Sahay Yojana શું છે?, લાભ શું મળશે, આ યોજનામાં અરજી કેવી રીતે કરવી અને અરજી કરવા માટે ક્યાં-ક્યાં ડોકયુમેન્ટ જોઈએ. તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું.

TB Sahay Yojana
TB Sahay Yojana

ટીબી રોગ સહાય યોજના શું છે?

જે વ્યક્તિ ને ટીબી રોગ પીડિત હોય તો તેને ટીબી ની દવા લેવી પડે છે અને સાથે સારો ખોરાક પણ લેવો પડે તે માટે Nikshay Poshan Yojana હેઠળ ખોરાક માટે 3000/- ની સહાય આપવામાં આવે છે. આમ ટીબી નાં દર્દીને જ્યા સુધી તેમને ટીબી રોગ ની દવા ચાલુ હોઈ ત્યાં સુધી દર મહિને 500 રૂપિયા એટલે કે ટીબી રોગ ની દવા 6 મહિના સુધી ચાલે છે તો તેને ટીબી નાં દર્દી ને કુલ 3,000/- રૂપિયા ની સહાય મળે છે આમ કુલ મળીને 6000/- ની સહાય મળવાપાત્ર થશે.

ટીબી રોગ સહાય યોજના માટે પાત્રતા(આ લાભ કોને મળશે)

TB Sahay Yojana હેઠળ જે વ્યક્તિ લાભ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે તેમની સાથે આ પાત્રતાનું પાલન થવું જોઈએ, ત્યારે જ આ યોજનાનો લાભ પ્રાપ્ત થશે.

 • દર્દી ગુજરાત રાજ્ય નાં વતની હોવા જોઈએ.
 • દર્દી ને ટીબી ની બીમારી થયેલ હોવી જોઈએ.
 • ટીબી ની સારવાર 6 મહિનાની હોઈ છે માટે દર્દી સરકારી દવાખાના ની સારવાર લેતો હોય તેને આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • 6 મહિનાની ટીબીની સારવાર પૂર્ણ કરશે તેને જ આ લાભ મળશે.
 • આ સહાય માટે જે વ્યક્તિ ને ટીબી ની બીમારી હોઈ અને તેઓ હાલ ટીબી ની સારવાર સરકારી દવાખાને કરાવી રહ્યા હોઇ તેવા દર્દી ઓ આ સહાય લઈ શકે છે.
 • ગ્રામીણ વિસ્તારમાં રહેતા લાભાર્થીની વાર્ષિક આવક મર્યાદા 47,000/-  હોવી જોઈએ.
 • શહેરી વિસ્તાર ના લાભાર્થીની વાર્ષિક આવક મર્યાદા 68,000/- હોવી જોઈએ.

ટીબી રોગ સહાય યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજ

જે મિત્રો TB Sahay Yojana માં ઑફ્લાઈન અરજી કરવા માંગે છે, તેમને નીચે આપેલા તમામ દસ્તાવેજની જરૂર છે. ત્યારે જ તમે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશો.

 • લાભાર્થીનું આધાર કાર્ડની ઝેરોક્ષ
 • લાભાર્થીના રેશન કાર્ડની ઝેરોક્ષ
 • વાર્ષિક આવકનો દાખલો(ઉપર આપેલ આવક પ્રમાણે)
 • અનુસુચિત જાતિ ના લાભાર્થી માટે જાતિ નો દાખલો.
 • OBC જાતિના લાભાર્થીનો દાખલો.
 • ટીબી રોગની સારવાર જ્યા ચાલુ હોઈ તે દવાખાના ના બધા રિપોર્ટ અથવા આધાર પુરાવા
 • લાભાર્થી ની બેંક પાસબુક ની નકલ
 • લાભાર્થી ના 2 ફોટા

ટીબી રોગ સહાય યોજનામા અરજી કેવી રીતે કરવી?

જે મિત્રો TB Sahay Yojana માં અરજી કરવા માંગે છે તે નીચે આપેલી પ્રક્રિયાને ફોલો કરીને તમે અરજી કરી શકો છો.

સ્ટેપ – 1  TB Sahay Yojana

 • TB Sahay Yojana માં અરજી કરવા માટે તમારે સૌ પ્રથમ તમારા ગામના અથવા તમારા નજીકનાં PHC સેન્ટર પર જવાનુ રહેશે.
 • હવે તમે ત્યાં જઈને પહેલા ત્યાંના PHC અધિકારીને મળો અને આ યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવો.
 • હવે ત્યાંથી તમને TB Sahay Yojana માટેનું અરજી ફોર્મ આપવામાં આવશે.
 • હવે તમારે આ ફોર્મ અને તેમાં માંગ્યા મુજબના તમામ દસ્તાવેજો(જે ઉપર આપેલા છે) ત્યાં આપવાના રહેશે.
 • પછી તમારે PHC સેન્ટર દ્રારા કરવામાં આવતી તમામ પ્રક્રિયા કરવાની રહશે.
 • ઉપર મુજબ ની પ્રક્રિયા શહેરી વિસ્તાર ના લાભાર્થી ને તેઓ ના અર્બન હેલ્થ સેન્ટર (UHC) પર જઈ ને ત્યાં અરજી કરવાની રહેશે.

સ્ટેપ – 2 Nikshay Poshan Yojana

Nikdhay Podhan Sahay માટે આપને કોઈ પ્રકારની અરજી પ્રક્રિયા કરવાની રહેતી નથી તેમાં માત્ર દર્દીએ ફક્ત તેમની સારવાર કરતા ટીબી નિર્મૂલન કાર્યક્રમ સુપરવાઈઝર ને દર્દીની બેંકની માહિતી આપવાની હોઈ છે એટલે સહાય મળી જાઈ છે.

ટીબી રોગ સહાય યોજના માટે સંપર્ક કચેરી

અમે આ લેખમાં તમને TB Sahay Yojana ની સંપૂર્ણ માહિતી આપી છે પરંતુ જો તમને આ યોજના વિશે કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્ન હોય તો તમે તમારા નજીકનાં PHC સેન્ટર પર જઈને આ યોજનાની માહિતી મેળવી શકો છો.

વિદ્યાર્થીઓ માટેની વિવિધ યોજના:-

           

પોસ્ટ શેર કરો: