મફત છત્રી યોજના 2022 | Mafat Chhatri Yojana

Mafat Chhatri Yojana | પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના 2022, પાત્રતા, લાભ, ડોક્યુમેન્ટ, ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી.જાણો સંપૂર્ણ જાણકારી.

બાગાયતી વિભાગ દ્રારા ફળો અને શાકભાજીના ઉત્પાદનમાં વધારો કરવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્રારા વિવિધ યોજનઓ ચલાવવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ ફળો અને શાકભાજીનો બગાડ અટકાવવા માટે આ યોજનાને અમલમાં મુકવામાં આવી છે. આ યોજના હેઠળ રાજ્યના ફળ, શાકભાજી, ફુલપાકો, હાટ બજારમાં વેચાણ કરતા અને લારી વાળાઓને વિનામૂલ્યે છત્રી આપવાની યોજના અમલમાં મુકવામાં આવી છે.

મારાં વ્હાલા ગુજરાતના ભાઈઓ આજે આપણે આ લેખની મદદથી જાણી શું કે Mafat Chhatri Yojana શું છે, યોજનામાં શું લાભ મળશે. યોજનામાં ફોર્મ ભરવામાં માટે ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે અને યોજનામાં ઓનલાઇન અને ઑફ્લાઈન આવેદન(ફોર્મ ભરવું) કેવી રીતે કરવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું

Mafat Chhatri Yojana
Mafat Chhatri Yojana

Mafat Chhatri Yojana નો હેતુ શું?

રાજ્યના ફળ, શાકભાજી, ફુલપાકો, હાટ બજારમાં વેચાણ કરતા, લારી વાળાઓ, રોડ સાઈડ પર વેચાણ કરતા અને નાના વેચાણકારોને કોઈપણ વસ્તુનો બગાડ ના થાય તે માટે વિનામૂલ્યે છત્રી કે શેડ કવર મળી રહે તે હેતુથી આ યોજના અમલમાં મુકવામાં આવી છે.

Mafat Chhatri Yojana હેઠળ મળવાપાત્ર લાભ.

Mafat Chhatri Yojana હેઠળ આધારકાર્ડ દીઠ નાના વેચાણકારોને એક છત્રી આપવામાં આવશે. આ યોજના હેઠળ રાજ્યના ફળ, શાકભાજી, ફુલપાકો, હાટ બજારમાં વેચાણ કરતા, લારી વાળાઓ, રોડ સાઈડ પર વેચાણ કરતા અને નાના વેચાણકારોને આ યોજના હેઠળ મફત છત્રી અને શેડ કવર નો લાભ મળશે.

Mafat Chhatri Yojana ના માટેની પાત્રતા 

Mafat Chhatri Yojana હેઠળ જે વ્યક્તિ લાભ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે તેમની સાથે આ પાત્રતાનું પાલન થવું જોઈએ, ત્યારે જ આ યોજનાનો લાભ પ્રાપ્ત થશે.

 • અરજદાર ગુજરાત રાજ્યનો હોવો જોઈએ.
 • ફૂલપાકોનું વેચાણ કરતા હોય
 • ફાળો અને શાકભાજીનું વેચાણ કરતા હોય
 • નાની લારીવાળા ફેરિયાઓ
 • જે ફળ પાકોનું ઝડપીથી નાશ પામે તેવા ફળોનું વેચાણ કરતા
 • રોડ સાઈટ પર વેચાણ કરતા
 • નાના બજાર કે હાટ બજારમાં વેચાણ કરતા

Mafat Chhatri Yojana માં અરજી કરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ.

જે મિત્રો Mafat Chhatri Yojana માં ઓનલાઇન કે ઑફ્લાઈન અરજી કરવા માંગે છે, તેમને નીચે આપેલા તમામ દસ્તાવેજની જરૂર છે. ત્યારે જ તમે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશો.

 • આધારકાર્ડની નકલ
 • રેશનકાર્ડની નકલ
 • ગુજરાત અર્બન લાઈવલી હૂર્ મિશન દ્રારા ઇસ્યુ કરેલ ઓળખકાર્ડ (જો હોય તો)
 • દિવ્યાંગતાનું પ્રમાણપત્ર (જો હોય તો)
 • સંસ્થાએ લાભ લેવાના હોય તો રજીસ્ટ્રેશનનું પ્રમાણપત્ર
 • અનુસૂચિત જાતિ(એસ.સી) અને અનુસૂચિત જાનજાતિ(એસ.ટી) નું પ્રમાણપત્ર (જો હોય તો)

Mafat Chhatri Yojana માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી?

જે મિત્રો Mafat Chhatri Yojana માં અરજી કરવા માંગે છે તે નીચે આપેલી પ્રક્રિયાને ફોલો કરીને તમે બેંકમાં અરજી કરી શકો છો.

મફત છત્રી યોજનાનો લાભ લેવા માટે I-Khedut Portal પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહશે. આ યોજનાની ઓનલાઇન અરજી ઘરેથી પણ કરી શકાય છે. તમારા ગામ કક્ષાના VCE પાસેથી કે ઓનલાઇન સેન્ટર પરથી ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો. ઘરેથી ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે.

 • સૌ પ્રથમ પહેલા તમારે “ગૂગલ સેર્ચ” માં જઈને “Ikhedut Portal” ટાઈપ કરવાનું રહશે.
 • ગૂગલ સેર્ચમાં “Ikhedut Portal” ટાઈપ કર્યા પછી ત્યાં “Ikhedut Portal” અધિકૃત વેબસાઈટ ખુલશે. જ્યાં તમારે યોજનાઓ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • યોજનાઓ પર ક્લિક કર્યા પછી તમારે “બાગાયતી યોજનાઓ” પર ક્લિક કરવાનું રહશે.(નીચે આપેલ ફોટો મુજબ)
 • “બાગાયતી યોજનાઓ” પર ક્લિક પછી ત્યાં “ફળ અને શાકભાજીનો બગાડ અટકાવવા નાના વેચાણકારોને વિનામૂલ્યે છત્રી અથવા શેડ કવર પુરા પાડવામાં બાબતની સહાય યોજના” પર “અરજી કરો” તેનાં પર ક્લિક કરો.
 • ત્યાર પછી તમે વ્યક્તિગત લાભાર્થી કે સંસ્થાકીય લાભાર્થી છો, તમે જે પ્રકારના લાભાર્થી હોવ તેનાં પર ક્લિક કરી આગળ વધો.
 • જો તમે પહેલેથી આ યોજનામાં રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો ‘હા’ અને ‘ના’ કરેલ હોય તો તે પ્રમાણે ક્લિક કરો.
 • હવે છેલ્લે અહીંયા તમારી સામે ફોર્મ ખુલશે તેમાં તમારે સંપૂર્ણ માહિતી ભરવાની રહશે અને ફોર્મ સબમિટ કરવાનું રહશે.
 • આમ તમારું અરજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે.

આ પણ વાંચો:-

સિલાઈ મશીન લોન યોજના 2022 

પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના 2022

ડ્રોન થી જંતુનાશક દવાનો છટકાવ યોજના

તબેલા લોન યોજના 2022

રોટાવેટર સહાય યોજના

માનવ ગરિમા યોજના 2022

           

પોસ્ટ શેર કરો: