અટલ પેન્શન યોજના 2022 | Atal Pension Yojana

Atal Pension Yojana | અટલ પેન્શન યોજના 2022, પાત્રતા, લાભ, ડોક્યુમેન્ટ, અરજી કેવી રીતે કરવી.જાણો સંપૂર્ણ જાણકારી.

Atal Pension Yojana હેઠળ ભારત સરકાર દ્રારા દેશના ગરીબો, ઓછી સુવિધાવાળા, અસંગઠિત શ્રેત્રમાં કામ કરતા કામદારોને સુરક્ષા આપવા માટે વર્ષ 2015-16 ના બજેટમાં અટલ પેન્શન યોજના અમલમાં મુકવામાં આવી હતી.

મારાં વ્હાલા ગુજરાતના ભાઈઓ આજે આપણે આ લેખની મદદથી જાણી શું કે Atal Pension Yojana શું છે, યોજનામાં શું લાભ મળશે. યોજનામાં ફોર્મ ભરવામાં માટે ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે અને યોજનામાં આવેદન(ફોર્મ ભરવું) કેવી રીતે કરવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું.

Atal Pension Yojana
Atal Pension Yojana

અટલ પેન્શન યોજના | Atal pension Yojana (APY)

અટલ પેન્શન યોજનાને પહેલા સ્વાવલંબન યોજનાના નામથી ઓળખાતી હતી. આમ ભારત સરકાર દ્રારા જન-ધન થી લઈને જનસુરક્ષા હેઠળ ઘણી બધી યોજનાઓ ચાલે છે, જેમાં કે પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના, પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના વગેરે દેશના નાગરિકોની સુરક્ષા માટે ભારત સરકાર દ્રારા આ યોજનો ચલાવવામાં આવે છે. નાગરિકોએ આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે દર મહિને બેંક/પોસ્ટ ખાતામાં પ્રીમિયમ નિયમિત જમા કરાવવાનું રહેશે. જેના માટે લાભાર્થીની ઉંમર 18 થી 40 વચ્ચે હોવી જોઈએ. નિયમિત ભર્યા બાદ 60 વર્ષની ઉંમરે 1000 થી 5000 સુધી પેન્શન મળવાનું ચાલુ થશે.

અટલ પેન્શન યોજના માટે પાત્રતા

Atal Pension Yojana હેઠળ જે વ્યક્તિ લાભ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે તેમની સાથે આ પાત્રતાનું પાલન થવું જોઈએ, ત્યારે જ આ યોજનાનો લાભ પ્રાપ્ત થશે.

 • લાભાર્થીની ઉંમર 18 વર્ષથી 40 વર્ષની હોવી જોઈએ.
 • આ પેન્શન યોજનાનો લાભ લેનાર લાભાર્થી ભારતીય નાગરિક હોવા જોઈએ.
 • સરકારી પેન્શનવાળા લાભાર્થીઓને અટલ પેન્શન યોજનાનો લાભ મળશે નહીં.
 • આવેદન કરનાર લાભાર્થી પાસે બેંક અથવા પોસ્ટનું બચત ખાતું હોવું જોઈએ,
 • બેંક કે પોસ્ટ ખાતામાં આધારકાર્ડ અને મોબાઇલ નંબર લિંક હોવો જોઈએ.

અટલ પેન્શન યોજનાના નીતિ-નિયમો 

 • 18 થી 40 વર્ષના લાભાર્થીની ઉંમરની ખરાઈ માટે જન્મનું પ્રમાણપત્ર અથવા લિવિંગ સર્ટિફિકેટ કે અન્ય ઉંમરના દસ્તાવેજ આપવા જરૂરી છે.
 • યોજનામાં લાભ લેવા માંગતા લાભાર્થી પાસે બેંક અથવા પોસ્ટ વિભાગનું સેવિંગ એકાઉન્ટ હોવું ફરજીયાત છે.
 • રોકડ રકમથી પ્રીમિયમના હપ્તા ભરી શકાશે નહીં. માત્ર બચત ખાતામાંથી ડેબિટ કરી હપ્તા ભરી શકાશે.
 • લાભાર્થીની ઉંમર અને પેન્શનની રકમ પ્રમાણે પ્રીમિયમની રકમ નક્કી થશે.
 • Saving Account ધરાવતા લાભાર્થીઓએ પોતાના બેંક અથવા પોસ્ટ એકાઉન્ટમાં મિનિમમ બેલેન્સ અને પ્રીમિયમની રકમ જેટલું બેલેન્સ રાખવું જરૂરી છે.
 • 6 માસ સુધી પ્રીમિયમ ન ભરાય તો ખાતું Frozen થઈ જશે.
 • 12 માસ સુધી પ્રીમિયમ ન ભરાય તો ખાતું Deactivate થઈ જશે અને 24 માસ સુધી લાભાર્થી દ્રારા પ્રીમિયમ ન ભરાય તો ખાતું બંધ થઈ જશે.
 • ગ્રાહક પેન્શનની રકમ વધારી કે ઘટાડી શકશે. પરંતુ માત્ર જે વર્ષના એપ્રિલ માસમાં જ અને વર્ષમાં એક જ વાર કરી શકશે.
 • પીએમ અટલ પેન્શન યોજના હેઠળ લાભાર્થીના મુત્યુના કિસ્સામાં તેનાં Spouse ને આજીવન લાભાર્થી દ્રારા નક્કી કરેલ પેન્શનની રકમ મળવાપાત્ર થશે. અને જો Spouse ના હોય તો નેમિનીને પેન્શન કોપ્સની રકમ મળવાપાત્ર રહેશે.
 • લાભર્થી દ્રારા Atal Pension Yojana હેઠળ ભરેલી પ્રીમિયમની રકમ ઇન્કમટેક્ષના કાયદા મુજબ કલમ 80-છે હેઠળ મળવાપાત્ર છે.

અટલ પેન્શન યોજનાથી મળતા લાભો

 • આ યોજનાનો લાભ ભારતીય નાગરિકોને મળવાપાત્ર થશે.
 • અટલ પેન્શન યોજનાનો લાભ 60 વર્ષની ઉંમર બાદ લાભાર્થીઓને મળશે.
 • યોજના અંતર્ગત પ્રીમિયમ અનુસાર 1000 થી 5000 રૂપિયા સુધી દર મહિને પેન્શન મળશે.
 • પ્રીમિયમની રકમ ઉમરના આધાર નક્કી થશે.
 • જો કોઈ 18 વર્ષના લાભાર્થીને આ યોજના હેઠળ રૂ.5000/- પેન્શન મેળવવા માંગતા હોય તેમને રૂ.210/- પ્રીમિયમ દર મહિને જમા કરાવવાનું રહેશે.
 • જો કોઈ 40 વર્ષના લાભાર્થીને રૂ.5000/- પેન્શન મેળવવું હોય તો તેને દર મહિને રૂ.1454/- જમા કરાવવાના રહેશે.

અટલ પેન્શન યોજના હેઠળ ચાલતી બેંકોનું લિસ્ટ.

અટલ પેન્શન યોજના હેઠળ લાભ આપતી બેંકોનું લિસ્ટમાં આપેલી કોઈ પણ બેંકમાં તમે ખાતું ખોલાવી શકો છો.

 • HDFC Bank
 • Axis Bank
 • Bank of India
 • Bank of Baroda
 • Punjab and Sindh Bank
 • State Bank of india
 • Central Bank of india
 • ICCI Bank
 • Uco Bank
 • Bank of Maharashtra
 • Indian Overseas Bank
 • Union Bank Of india

અટલ પેન્શન યોજના હેઠળ બેંકમાં ખાતું ખોલાવા માટે આવશ્યક દસ્તાવેજ 

જે મિત્રો  Atal Pension Yojana માં ઓનલાઇન કે ઑફ્લાઈન અરજી કરવા માંગે છે, તેમને નીચે આપેલા તમામ દસ્તાવેજની જરૂર છે. ત્યારે જ તમે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશો.

 • આધારકાર્ડ
 • મોબાઇલ નંબર
 • ચૂંટણીકાર્ડ
 • સરનામાનો પુરાવો
 • જન્મનું પ્રમાણપત્ર
 • લિવિંગ સર્ટિફિકેટ કે અન્ય ઉંમર અંગેનું પુરાવો
 • પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો

અટલ પેન્શન યોજના માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી?

જે મિત્રો Atal Pension Yojana માં અરજી કરવા માંગે છે તે નીચે આપેલી પ્રક્રિયાને ફોલો કરીને તમે બેંકમાં અરજી કરી શકો છો.

આ યોજનાનો લાભા લેવા માટે અરજદારે રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકમાં અથવા પોસ્ટ ઓફિસમાંથી અટલ પેન્શન યોજનાનું ખાતું ખોલવાનું રહેશે. અટલ પેન્શન યોજનાનું માટે ખાતું કેવી રીતે ખોલાવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે.

 • અટલ પેન્શન યોજના ઓનલાઇન માટે તમારે SBI બેન્કનું ઈન્ટરનેટ બેકિંગમાં લોગીન કરવાનું રહેશે.
 • SBI માં Login કર્યા બાદ e-Services પર ક્લિક કરવું પડશે. જેમાં Social Security Scheme પર ક્લિક કરવું.
 • જેમાં PMJJBY/PMSBY/APY નામના ત્રણ વિકલ્પ દેખાશે. જેમાં અટલ પેન્શન યોજના પર ક્લિક કરવું.
 • જેમાં Atal Pension Yojana Online Form ખુલશે, જેમાં આપની તમામ પ્રકારની વિગતો ભરવાની રહેશે.
 • જેમ કે એકાઉન્ટ નંબર, નામ, ઉંમર, સરનામું વગેરે.
 • જેમાં પેન્શનના અલગ-અલગ વિકલ્પ આવશે. જેમાં ઉંમરના આધારે પ્રીમિયમ નક્કી થશે. અને આ રીતે તમારું અટલ પેન્શન યોજનાનું એકાઉન્ટ ખુલશે.

આ પણ વાંચો:-

           

પોસ્ટ શેર કરો: