કેન્સર સહાય યોજના 2022 | Cancer Sahay Yojana

Cancer Sahay Yojana | કેન્સર સહાય યોજના 2022

Cancer Sahay Yojana સરકાર દ્રારા ઘણા સમયથી ચલાવવામાં આવે પરંતુ જે ઘણા બધા લોકોને ખબર ના હોવાથી આવી યોજનાનો લાભ ઉઠાવતા શકતા નથી. આ “કેન્સર સહાય યોજના” ના હેઠળ કેન્સર થી પીડાતા દર્દીઓનેે આરોગ્ય વિભાગ તરફથી દર મહિને રૂપિયા 1,000/- ની સહાય આપવામાં આવશે.

મારાં વ્હાલા ગુજરાતીયો આ લેખને અંત સુધી વાંચો જેથી તમારે નહિ તો બીજા કોઈને આ માહિતી કામ આવે, આ લેખમાં આપડે જાણીશું કે, Cancer Sahay Yojana શું છે?, લાભ શું મળશે, આ યોજનામાં અરજી કેવી રીતે કરવી અને અરજી કરવા માટે ક્યાં-ક્યાં ડોકયુમેન્ટ જોઈએ. તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું.

Cancer Sahay Yojana
Cancer Sahay Yojana

કેન્સર સહાય યોજના શું છે?

કેન્સર સહાય યોજના હેઠળ કેન્સર થી પીડિત વ્યક્તિ ને સરકાર તરફથી દર મહિને રૂપિયા 1,000/- ની સહાય આપવામાં આવશે. આ સહાય સીધી લાભાર્થીના બેંકના ખખાતામાં નાખવામાં આવેશે. જ્યાં સુધી કેન્સર થી પીડિત વ્યક્તિ ની સારવાર ચાલુ હોઈ ત્યાં સુધી તેં દર્દીને સરકાર તરફથી આ સહાય મળતી રહે છે. અને આ સહાય વગર આપની જેતે જિલ્લા પંચાયતમાં પણ કૅન્સર ના દર્દીઓને બીજી 10,000 ની સહાય આપવામા આવે છે. જે આપ આપની જિલ્લા આરોગ્ય શાખામાં જઈને આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકે છે.

કેન્સર સહાય યોજના માટે પાત્રતા(આ લાભ કોને મળશે)

Cancer Sahay Yojana હેઠળ જે વ્યક્તિ લાભ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે તેમની સાથે આ પાત્રતાનું પાલન થવું જોઈએ, ત્યારે જ આ યોજનાનો લાભ પ્રાપ્ત થશે.

 • લાભાર્થી ગુજરાત રાજ્યનો વતની હોવો જોઈએ.
 • આ સહાય માટે જે વ્યક્તિ ને કેન્સર ની બીમારી હોઈ અને તેઓ હાલ કેન્સર ની સારવાર કરાવી રહ્યા દર્દીને આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • હાલ કેન્સર રોગ થઈ ગયેલ હોઇ અને દર્દી દવાખાનામાં સારવાર લેતા હોઈ તેમને પણ આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • કેન્સર રોગનું ઓપરેશન કરાવી ચૂક્યા હોઈ તેવા દર્દીઓ પણ આ સહાયનો લાભ મળશે.
 • હાલ કેન્સર રોગ ની સારવાર ચાલુ હોઈ અને દર્દી ઘરે જ હોઈ અને દર્દી દર મહીને કે દર ત્રણ મહીને દવાખાને  બતાવવા માટે જવું પડતું હોય તેમને આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • ગ્રામીણ વિસ્તારમાં રહેતા લાભાર્થીની વાર્ષિક આવક મર્યાદા 47,000/-  હોવી જોઈએ.
 • શહેરી વિસ્તાર ના લાભાર્થીની વાર્ષિક આવક મર્યાદા 68,000/- હોવી જોઈએ.

Cancer Sahay Yojana માં અરજી કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજ 

જે મિત્રો Cancer Sahay Yojana માં ઑફ્લાઈન અરજી કરવા માંગે છે, તેમને નીચે આપેલા તમામ દસ્તાવેજની જરૂર છે. ત્યારે જ તમે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશો.

 • લાભાર્થીનું આધાર કાર્ડની ઝેરોક્ષ
 • લાભાર્થીના રેશન કાર્ડની ઝેરોક્ષ
 • વાર્ષિક આવકનો દાખલો(ઉપર આપેલ આવક પ્રમાણે)
 • અનુસુચિત જાતિ ના લાભાર્થી માટે જાતિ નો દાખલો.
 • OBC જાતિના લાભાર્થીનો દાખલો.
 • કેન્સર ની સારવાર જ્યા ચાલુ હોઈ તે દવાખાના ના બધા રિપોર્ટ અથવા આધાર પુરાવા
 • લાભાર્થી ની બેંક પાસબુક ની નકલ
 • લાભાર્થી ના 2 ફોટા

કેન્સર રોગ ની સહાય માટે અરજી પ્રક્રિયા

જે મિત્રો Cancer Sahay Yojana માં અરજી કરવા માંગે છે તે નીચે આપેલી પ્રક્રિયાને ફોલો કરીને તમે અરજી કરી શકો છો.

 • Cancer Sahay Yojana માં અરજી કરવા માટે તમારે સૌ પ્રથમ તમારા ગામના અથવા તમારા નજીકનાં PHC સેન્ટર પર જવાનુ રહેશે.
 • હવે તમે ત્યાં જઈને પહેલા ત્યાંના PHC અધિકારીને મળો અને આ યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવો.
 • હવે ત્યાંથી તમને Cancer Sahay Yojana માટેનું અરજી ફોર્મ આપવામાં આવશે.
 • હવે તમારે આ ફોર્મ અને તેમાં માંગ્યા મુજબના તમામ દસ્તાવેજો(જે ઉપર આપેલા છે) ત્યાં આપવાના રહેશે.
 • પછી તમારે PHC સેન્ટર દ્રારા કરવામાં આવતી તમામ પ્રક્રિયા કરવાની રહશે.

ખાસ નોંધ:- આ સહાય જ્યા સુધી દર્દી ની સારવાર ચાલુ હોઈ ત્યાં સુધી જ મળે છે.તેં માટે દર્દીને દર મહિનાનાં રિપોર્ટ PHC ખાતે જમાં કરવાના હોઈ છે.

કેન્સર રોગની સહાય યોજના માટે સંપર્ક કચેરી

અમે આ લેખમાં તમને Cancer Sahay Yojana ની સંપૂર્ણ માહિતી આપી છે પરંતુ જો તમને આ યોજના વિશે કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્ન હોય તો તમે તમારા નજીકનાં PHC સેન્ટર પર જઈને આ યોજનાની માહિતી મેળવી શકો છો.

વિદ્યાર્થીઓ માટેની વિવિધ યોજના:-

           

પોસ્ટ શેર કરો: