દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના 2022 | Divyang Lagn Sahay Yojana

Divyang Lagn Sahay Yojana  | દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના 2022, પાત્રતા, લાભ, ડોક્યુમેન્ટ,  અરજી કેવી રીતે કરવી.જાણો સંપૂર્ણ જાણકારી.

ગુજરાત સરકાર દ્રારા દિવ્યાંગ લોકો માટે વિવિધ યોજનાઓ ચલાવવામાં છે. જેમ કે દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજના, Divyang Bus Pass Yojana, દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ માટે વીમા રક્ષણ યોજના, દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના, દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને શિષ્યવૃત્તિ યોજના, દિવ્યાંગ વ્યક્તિને એસ.ટી.બસમાં મફત મુસાફરી કરવાની યોજના અને દિવ્યાંગ અકસ્માત વીમા યોજના વગેરે. આજે આપણે આ લેખમાં વાત કરી રહ્યા છીએ જેનું નામ છે Divyang Lagn Sahay Yojana 

મારાં વ્હાલા ગુજરાતના ભાઈઓ આજે આપણે આ લેખની મદદથી જાણી શું કે Divyang Lagn Sahay Yojana શું છે, યોજનામાં શું લાભ મળશે. યોજનામાં ફોર્મ ભરવામાં માટે ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે અને યોજનામાં ઓનલાઇન અને ઑફ્લાઈન આવેદન(પાસ કેવી રીતે કઢાવવો) કેવી રીતે કરવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું.

Divyang Lagn Sahay Yojana
Divyang Lagn Sahay Yojana

દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના | Divyang Lagn Sahay Yojana

દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ ગુજરાત સરકાર દ્રારા ગુજરાતના તમામ દિવ્યાંગ ભાઈ-બહેનોને લગ્ન કરવા પર ગુજરાત સરકાર દ્રારા તેમને સહાય આપવામાં આવશે. આ યોજના હેઠળ દિવ્યાંગોને સમાજમાં ગૌરવ સાથે જીવવા સક્ષમ બનાવવાના હેતુ થી યોજનાને અમલમાં મુકવામાં આવી છે.

દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર સહાય

દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ વિવિધ પ્રકારે સહાય મળવાપાત્ર થાય છે. જેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે આપેલી છે.

 • દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ દિવ્યાંગ થી દિવ્યાંગ વ્યક્તિ એકબીજા સાથે લગ્ન કરે ત્યારે બંને વ્યક્તિને રૂપિયા ૫૦,૦૦૦  + રૂપિયા ૫૦,૦૦૦   કુલ મળીને 1,00,000 (એક લાખ) સહાય મળવાપાત્ર છે.
 • દિવ્યાંગ થી સામાન્ય વ્યક્તિ એકબીજા સાથે લગ્ન કરે તેવા કિસ્સામાં દિવ્યાંગ વ્યક્તિને રૂપિયા ૫૦,૦૦૦ ની સહાય આપવામાં આવે છે.

દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના માટે નીતિ-નિયમો(શરતો)

 • દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના લાભાર્થી જો બે અલગ-અલગ જિલ્લામાં રહેતી વ્યક્તિના લગ્નના કિસ્સામાં Divyang Lagn Sahay Yojana નો લાભ મેળવવા માટે અરજી દંપતિએ લગ્ન બાદ દિવ્યાંગ દંપતીના જિલ્લમાં કાયમી વસવાટના કરવાનો રહેશે.
 • યોજના હેઠળ અરજી મંજૂર કરનાર જિલ્લાના જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી દ્રારા અન્ય જિલ્લાના ‘જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી’ને અરજી મંજૂર કર્યાની જાણ કરવાની રહેશે.
 • દિવ્યાંગ અરજદાર અન્ય રાજ્યમાંથી દિવ્યાંગ સ્ત્રી જોડે લગ્ન કરે તેવા કિસ્સામાં બંને દિવ્યાંગ પતિ-પત્નીને આ યોજનાનો લાભ નિયત પુરાવા રજુ કરે તો જ લાભ મળવાપાત્ર રહેશે.
 • દિવ્યાંગ અરજદાર અન્ય રાજ્યમાંથી દિવ્યાંગ સ્ત્રી જોડે લગ્ન કરે તેવા કિસ્સામાં અરજદાર સ્ત્રી પાસેથી જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રીએ સ્ત્રી લાભાર્થીએ તેના રાજ્યમાંથી દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય મેળવેલ નથી તે અંગેની બાંહેધરી(પુરાવો) મેળવવાનો રહેશે.

દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના માટે પાત્રતા 

Divyang Lagn Sahay Yojana  હેઠળ જે વ્યક્તિ લાભ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે તેમની સાથે આ પાત્રતાનું પાલન થવું જોઈએ, ત્યારે જ આ યોજનાનો લાભ પ્રાપ્ત થશે.

 • કન્યાની ઉંમર ૧૮ વર્ષથી ઉપર અને છોકરાની ઉંમર ૨૧ વર્ષથી વધુ હોવી જોઇએ.
 • વિકલાંગ ઓળખ કાર્ડ ધરાવતા હોવા જોઇએ.
 • યોજનાનો લાભ તમામ વર્ગની બહેનોને મળવાપાત્ર થાય છે.
 • દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજનાનો લાભ ફક્ત એક જ વખત મળવાપાત્ર રહેશે.
 • Divyang Lagn Sahay Yojana માં લગ્ન થયાની તારીખથી બે વર્ષની સમયમર્યાદામાં અરજી કરવાની રહેશે.
 • ૨૧ પ્રકારની દિવ્યાંગતામાં યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થશે.

દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ દિવ્યાંગતાના પ્રકાર

વિકલાંગતાનું નામ વિકલાંગતા ટકાવરી પ્રમાણે સહાય
ઓછી દ્રષ્ટિ (Low Vision) 40% કે તેથી વધુ
અંધત્વ (Blindness) 40% કે તેથી વધુ
આનુવંશિક કારણોથી થતો સ્નાયુક્ષય (Muscular Dystrophy) 40% કે તેથી વધુ
રક્તપિત-સાજા થયેલ (Leprosy Cured Person ) 40% કે તેથી વધુ
હલન-ચલણ સાથેની અશકતતા (Locomotors Disability) 40% કે તેથી વધુ
એસિડના હુમલાનો ભોગ બનેલ (Acid Attack Victim) 40% કે તેથી વધુ
બહુવિધ સ્કલેરોસિસ -શરીરની પેશીઓ

(Multiple Sclerosis )

40% કે તેથી વધુ
વામનતા (Dwarfism) 40% કે તેથી વધુ
સેરેબલપાલ્સી (Cerebral Pals) 40% કે તેથી વધુ
સામાન્ય ઈજા / જીવલેણ રક્તસ્ત્રાવ (Hemophilia) 50% કે તેથી વધુ
ક્રોનિક ન્યુરોલોજીકલ સ્થિતિ (Chronic Neurological Condition) 50% કે તેથી વધુ
ધ્રુજારી સ્નાયુબ્રદ્ધ કઠોરત (Parkinson’સ Disability) 50% કે તેથી વધુ
બૌદ્ધિક અસમર્થતા (Intellectual Disability) 50% કે તેથી વધુ
દીર્ઘકાલીન અનેમીયા (Sickle Cell Disease ) 50% કે તેથી વધુ
હિમોગ્લોબીનની ઘટેલી (Thelassemia) 50% કે તેથી વધુ
માનસિક બીમારી (Mental illness) 50% કે તેથી વધુ
વાણી અને ભાષા અશકતતા (Speech and Language) 50% કે તેથી વધુ
ખાસ અભ્યાસ સંબંઘી વિકલાંગતા (Specific Learning Disabilities ) 50% કે તેથી વધુ
સાંભળવાની ક્ષતિ (Hearing Impairment) 70% થી 100%
મલ્ટીપલ ડીસેબીલીટીઝ (Multiple Disabilities) 50% કે તેથી વધુ
ચેતાતંત્ર-ન્યુરોની વિકાસલક્ષી સ્થિતિમાં ક્ષતી (Autism Spectrum Disorder) 50% કે તેથી વધુ

દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના માટે આવશ્યક ડોક્યુમેન્ટ

જે મિત્રો Divyang Lagn Sahay Yojana  માં ઓનલાઇન કે ઑફ્લાઈન અરજી કરવા માંગે છે, તેમને નીચે આપેલા તમામ દસ્તાવેજની જરૂર છે. ત્યારે જ તમે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશો.

 • દિવ્યાંગ ઓળખકાર્ડ અથવા સિવિલ સર્જનનો દિવ્યાંગતાના દાખલાની પ્રમાણિત નકલ.
 • બન્નેના શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્ર (સ્કૂલ લિવીંગ સર્ટી.) ની પ્રમાણિત નકલ.
 • રેશન કાર્ડની પ્રમાણિત નકલ, આધાર કાર્ડની નકલ અને બેંક એકાઉન્ટની માહિતી. (બન્ને વિકલાંગ હોય તો બન્નેની).
 • બન્નેના સંયુક્ત ફોટા/લગ્નની કંકોત્રી (ફોટા વિધિ દર્શાવતો)
 • લગ્ન રજિસ્ટ્રાર ઓફ મેરેજિસની ઑફિસમાં નોંધાયેલ નોંધણી પ્રમાણપત્રની પ્રમાણિત નકલ.
 •  શૃ.૫૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર પર સોગંદનામું અરજીપત્રક સાથે આપેલ નિયત નમૂના મુજબ.

દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજનામાં અરજી કેવી રીતે કરવી?

જે મિત્રો Divyang Lagn Sahay Yojana માં અરજી કરવા માંગે છે તે નીચે આપેલી પ્રક્રિયાને ફોલો કરીને તમે અરજી કરી શકો છો.

જે પણ દિવ્યાંગ મિત્રો Divyang Lagn Sahay Yojana હેઠળ અરજી કરવા માંગે છે તે esmajkalyan.gujarat.gov.in પોર્ટલ પર જઈને અરજી કરી શકે છે, પોતાની નજીકની અધિકારીક કચેરીમાં જઈને અથવા ઓનલાઇન સેન્ટર પર જઈને અરજી કરી શકો છો.

આ પણ વાંચો:-

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના 2022 

અટલ પેન્શન યોજના 2022 

કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ યોજના 2022

ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિક વાહન સબસિડી યોજના 2022

ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજના 2022 

           

પોસ્ટ શેર કરો: