સરગવાની ખેતીમાં સહાય યોજના 2022 | Drumstick cultivating Sahay Yojana

Drumstick cultivating Sahay Yojana  | સરગવાની ખેતીમાં સહાય યોજના 2022, પાત્રતા, લાભ, ડોક્યુમેન્ટ, ઓનલાઇન કે ઑફ્લાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી.જાણો સંપૂર્ણ જાણકારી.

રાજ્યના ખેડૂતો બાગાયતી ક્ષેત્રે, ખેતીવાડી ક્ષેત્રે, અવનવી પદ્ધિતીઓ અને વિવિધ નવી રીતો વગેરે અપનાવી રહ્યા છે. અને ખેતી કરી રહ્યાં છે, ત્યારે કૃષિ અને સહકાર વિભાગના બાગાયત શાખા દ્વારા I – Khedut Portal પર સરગવાના વાવેતર માટે સબસીડી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. જેમાં આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર સરગવાની ખેતીમાં સહાય યોજના દ્વારા ફળપાકોના વાવેતર માટે ખેડૂતોને સહાય આપવામાં આવશે.

મારાં વ્હાલા ગુજરાતના ખેડૂતભાઈઓ આજે આપણે આ લેખની મદદથી જાણી શું કે Drumstick cultivating Sahay Yojana શું છે, યોજનામાં શું લાભ મળશે. યોજનામાં ફોર્મ ભરવામાં માટે ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે અને યોજનામાં ફોર્મ કેવી રીતે ભરવુ. તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું.

Drumstick cultivating Sahay Yojana
Drumstick cultivating Sahay Yojana

સરગવાની ખેતીમાં સહાય યોજનાનો હેતુ

આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ગુજરાતમાં સરગવાના વાવેતરમાં દિન-પ્રતિદિન વધારો થાય તે જરૂરી છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને સરગવાના વાવેતરમાં સહાય આપવાનું નક્કી થયેલ છે. ખેડૂતો વધુ સરગવાના વાવેતર કરવા માટે  પ્રોત્સાહિત થાય અને સરગવાનું ઉત્પાદન વધારે થાય અને ખેડુતો આ શ્રેત્રમાં આગળ વધે તે માટે આ યોજના  હેઠળ ગુજરાત સરકાર દ્રારા ફળપાકોના વાવેતર માટે સહાય આપવામાં આવે છે.

સરગવાની ખેતીમાં સહાય યોજનામાં મળવાપાત્ર સહાય 

આ યોજના હેઠળ અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જન જાતિના ખેડૂતોને એક સમાન સહાય આપવામાં આવેશે.

પ્લાંટીંગ મટીરીયલ માટે સહાય
 • લાભાર્થી ખેડૂતોને યુનિટ કોસ્ટ રૂ.8000/- હેકટર દીઠ ખર્ચ કરવામાં આવે છે.
 • પ્લાંટીંગ મટીરીયલ માટે યુનિટ કોસ્ટના ખર્ચના 75% અથવા રૂ.6000/- પ્રતિ હેકટરની મર્યાદામાં સહાય મળશે.
 • પ્લાંટીંગ મટીરીયલ માટે યુનિટ કોસ્ટના ખર્ચના 75% અથવા રૂ.12,750/- પ્રતિ હેકટરની મર્યાદામાં સહાય મળશે.
 • પ્લાંટીંગ મટીરીયલ માટે સહાય લાભાર્થી ખેડૂતોને યુનિટ કોસ્ટ રૂ.8000/- હેકટર દીઠ ખર્ચ કરવામાં આવે છે.
ખેડૂતોને સરગવાના વાવેતર માટે ખર્ચ
 • સરગવાની ખેતીમાં  વાવેતર ખર્ચ માટે સહાય લાભાર્થી ખેડૂતોને યુનિટ કોસ્ટ રૂ.17000/- હેકટર દીઠ ખર્ચ કરવામાં આવે છે.

સરગવાની ખેતીમાં સહાય યોજના માટે પાત્રતા

Drumstick cultivating Sahay Yojana હેઠળ જે વ્યક્તિ લાભ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે તેમની સાથે આ પાત્રતાનું પાલન થવું જોઈએ, ત્યારે જ આ યોજનાનો લાભ પ્રાપ્ત થશે.

 • ખેડૂત ગુજરાત રાજ્યનો હોવો જોઈએ.
 • લાભાર્થી SC અને ST જ્ઞાતિનો હોવો જોઈએ.
 • ખેડૂતોને ફક્ત જ વાર આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • ગુજરાત રાજ્યના નાના, સિમાંત ખેડૂતોને આ યોજનાઓને લાભ મળશે
 • રાજ્યના અનુસુચિત જાતિ(એસ.સી) અને અનુસુચિત જન જાતિ લાભાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • ખેડૂત જમીન અથવા વન અધિકાર રેકોર્ડ ધરાવતા હોય તો તેમને લાભ મળે.
 • સરગવા માટેનું પ્લાંટીંગ મટીરિયલ NHB દ્વારા એક્રીડીએશનમાંથી ખરીદવાનું રહેશે.
 • ખેડૂતો સંબંધિત વિસ્તારમાં આવેલ કૃષિ યુનિવર્સિટી કે બાગાયાત ખાતાની નર્સરીઓમાંથી પણ ખરીદી શકે છે.
 • માન્ય થયેલ નર્સરી,એક્રીડિએશનમાંથી ખરીદી કરે તો જ સહાય મળવાપાત્ર થશે.

Drumstick cultivating Sahay Yojana માટેના આવશ્યક દસ્તાવેજ 

જે મિત્રો Drumstick cultivating Sahay Yojana માં ઓનલાઇન કે ઑફ્લાઈન અરજી કરવા માંગે છે, તેમને નીચે આપેલા તમામ દસ્તાવેજની જરૂર છે. ત્યારે જ તમે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશો.

 • ખેડૂતના આધારકાર્ડની નકલ
 • લાભાર્થી ખેડૂતના 7-12 ના ઉતારા
 • રેશનકાર્ડની નકલ
 • જો ખેડૂત SC અને ST હોય તો જાતિનું સર્ટિફિકેટ (લાગુ પડતું હોય તો)
 • સંયુક્ત ખાતેદારના કિસ્સામાં 7-12 અને 8-A જમીનમાં અન્ય ખેડૂતના સંમતિપત્રક
 • આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તો
 • જો દિવ્યાંગ ખેડૂત હોય તો માટે દિવ્યાંગતા હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ પડતું હોય તો)
 • જંગલ વિસ્તાર માટે વન અધિકાર પ્રમાણપત્રની નકલ (જો લાગુ પડતું હોય તો)
 • સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો (લાગુ પડતું હોય તો)
 • દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની માહિતી (લાગુ પડતું હોય તો જ)
 • બેંક ખાતાની નકલ
 • મોબાઈલ નંબર

Drumstick cultivating Sahay Yojana અરજી કેવી રીતે કરવી

જે મિત્રો Drumstick cultivating Sahay Yojana Yojana માં અરજી કરવા માંગે છે તે નીચે આપેલી પ્રક્રિયાને ફોલો કરીને તમે અરજી કરી શકો છો.

Drumstick cultivating Sahay Yojana નો લાભ લેવા માટે તમે ઘરે બેઠા પણ ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો, કે પછી તમે તમારી ગ્રામપંચાયતમાં બેઠેલા VC પાસે જઈને તમે ઓનલાઇન અરજી કરાવી શકો છો. અથવા તમે તમારી નજીકના ઓનલાઇન સેન્ટર પર જઈને અરજી કરાવી શકો છો.

 • ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે સૌ પ્રથમ Google પર i-Khedut Portal સર્ચ કરવાનું રહેશે.
 • ત્યાર બાદ તમારી સામે i-Khedut ની ઓફીસીયલ વેબસાઈટ જોવા મળશે.
 • હવે i-Khedut Portal Official પર “યોજનાઓ” લખેલ હશે તેનાં પર ક્લિક કરો.
 • અહીં ક્લિક કર્યા બાદ તમને સ્ક્રીન પર “બગાયતી યોજના” લખેલ હશે તેનાં પર ક્લિક કરો.
 • “બાગાયતી ની યોજનાઓ” પર ક્લિક કર્યા બાદ તેમાં  “સરગવાની ખેતીમાં સહાય યોજના” માં  અરજી કરો” પર ક્લિક કરો.
 • હવે ત્યાં એક નવું પેજ ખુલશે જ્યાં તમારે જો તમે પહેલા આ યોજનાનો લાભ મેળવેલ છે તો ‘હા’ ના મેળવેલ હોય તો ‘ના’ સિલેક્ટ કરવું.
 • હવે ક્લિક કર્યા બાદ તમારી સામે એક ફોર્મ ખુલશે તેમાં જે માહિતી માંગે છે તેમાં સંપૂર્ણ માહિતી ભરીને આ ફોર્મને સબમિટ કરી દો.
 • આ ફોર્મ સબમિટ કર્યા બાદ આ અરજી ફોર્મની પ્રીન્ટ કરી દો.
 • હવે આ અરજી પાસ થાય તો જ પ્રિન્ટ અને ઉપર આપેલા તમામ દસ્તાવેજને આ અરજી પ્રિન્ટ સાથે જોડીને તમારા ગામના ગ્રામ સેવકને અરજી કર્યા પછી   જમા કરાવવાના રહેશે.
 • હવે તમારી અરજીની ગ્રામસેવક દ્રારા પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે જો તમારી અરજી પાસ થશે તો તમને આ યોજનાનોલાભ મળશે.

ખેડુતો માટેની યોજનાઓ:-

           

પોસ્ટ શેર કરો: