ખુલ્લી પાઇપલાઇન યોજના 2022 : Khulli Paipalain Yojana

Khulli Paipalain Yojana | ખુલ્લી પાઇપલાઇન યોજના 2022, પાત્રતા, લાભ, ડોક્યુમેન્ટ, ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી.જાણો સંપૂર્ણ જાણકારી.

ગુજરાત સરકારના કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્રારા i-khedut Portal પર “ખુલ્લી પાઇપલાઇન યોજના” અમલમાં મુકવામાં આવી છે, આ યોજના હેઠળ ગુજરાતના ખેડૂતોને પાઇપલાઇન માત્ર વિવિધ જ્ઞાતિ પ્રમાણે વિવિધ પ્રકારની સહાય આપવામાં આવશે.

મારાં વ્હાલા ગુજરાતના ખેડૂત ભાઈઓ આજે આપણે આ લેખની મદદથી જાણી શું કે ખુલ્લી પાઇપલાઇન યોજના શું છે, યોજનામાં શું લાભ મળશે. યોજનામાં ફોર્મ ભરવામાં માટે ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે અને યોજનામાં ઓનલાઇન અને ઑફ્લાઈન આવેદન(ફોર્મ ભરવું) કેવી રીતે કરવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું.

Khulli Paipalain Yojana
Khulli Paipalain Yojana

ખુલ્લી પાઇપલાઇન યોજના નો હેતુ શું?

ખુલ્લી પાઇપલાઇન યોજના હેતુ એ છે કે ખેડુતભાઈઓ ખેતીમાં સારી રીતે અને ઝડપી ખેતી કરી શકે તે માટે આર્થિક રીતે નબળા ખેડૂતભાઈઓને પાઇપલાઇનની ખરીદી પર સહાય આપવમાં આવી રહી છે.

ખુલ્લી પાઇપલાઇન યોજનાનો લાભ લેવા માટેની પાત્રતા અને શરતો 

Khulli Paipalain Yojana હેઠળ જે વ્યક્તિ લાભ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે તેમની સાથે આ પાત્રતાનું પાલન થવું જોઈએ, ત્યારે જ આ યોજનાનો લાભ પ્રાપ્ત થશે.

 • આ સહાય યોજના માટે અરજી કરનાર ખેડૂતો ગુજરાત રાજ્યના વતની હોવા જોઈએ.
 • ખેડૂત પોતાની માલિકીની જમીન ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • સામાન્ય ખેડૂત આ યોજનાનો લાભ દર પાંચ વર્ષે લઈ શકશે.
 • કૃષિ વિભાગ દ્રારા નક્કી કરેલ પ્રાઈઝ ડિસ્કવરીના હેતી માટે ત્યાર કરેલ અધિકૃત વેપારી પાસે થી ખરીદી કરવાની રહેશે.
 • અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂતો માટે દર 5 વર્ષ પછી ફરીથી લાભ મેળવી શકશે.
 • NFSM (OS & OP ) અને NFSM (Pulses) માટે દર 5 વર્ષ પછી ફરીથી લાભ મેળવી શકશે.

ખુલ્લી પાઇપલાઇન યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર સહાય

1. (AGR-2) યોજના સામાન્ય ખેડૂતો માટે દર 5 વર્ષ પછી ફરીથી લાભ મેળવી શકશે.

 • ખરીદી કિંમતના 50% અથવા રૂ.4500/- બેમાંથી જે ઓછું હોય, સહાય રૂ.9000/- પ્રતિ હેક્ટરની મહત્તમ મર્યાદા સુધી મેળવી શકાય છે.

2. (AGR-4) યોજના અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂતો માટે દર 5 વર્ષ પછી ફરીથી લાભ મેળવી શકશે.

 • ખરીદી કિંમતના 75% અથવા રૂ.6750/- બેમાંથી જે ઓછું હોય, સહાય રૂ.13,500/- પ્રતિ હેક્ટરની મહત્તમ મર્યાદા સુધી મેળવી શકાય છે.

3. NFSM (OS & OP ) અને NFSM (Pulses) માટે દર 5 વર્ષ પછી ફરીથી લાભ મેળવી શકશે.

 • ખરીદી કિંમતના 75% અથવા રૂ.15,000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે (HDPE પાઇપ માટે રૂ 50/- m. PVC પાઇપ માટે રૂ 35/- m., અને HDPE લેમિનેટેડ વુવાન પાઈપ માટે રૂ. 20/- m.

ખુલ્લી પાઇપલાઇન યોજના માટે આવશ્યક દસ્તાવેજ

જે મિત્રો Khulli Paipalain Yojana માં ઓનલાઇન કે ઑફ્લાઈન અરજી કરવા માંગે છે, તેમને નીચે આપેલા તમામ દસ્તાવેજની જરૂર છે. ત્યારે જ તમે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશો.

 • આધાર કાર્ડ ની નકલ
 • રેશન કાર્ડ
 • જાતિનો દાખલો (અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિતજનજાતિ માટે)
 •  જમીનના દસ્તાવેજ 8-અ & 7/12 નો ઉતારો
 • બેંક પાસબુક ઝેરોક્ષ
 • મોબાઇલ નંબર (ચાલુ હોય તેવો)

ખુલ્લી પાઇપલાઇન યોજનામાં અરજી કેવી રીતે કરવી?

જે મિત્રો Khulli Paipalain Yojana માં અરજી કરવા માંગે છે તે નીચે આપેલી પ્રક્રિયાને ફોલો કરીને તમે અરજી કરી શકો છો.

ખુલ્લી પાઇપલાઇન યોજનાનો લાભ લેવા માટે તમે ઘરે બેઠા પણ ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો, કે પછી તમે તમારી ગ્રામપંચાયતમાં બેઠેલા VC પાસે જઈને તમે ઓનલાઇન અરજી કરાવી શકો છો. અથવા તમે તમારી નજીકના ઓનલાઇન સેન્ટર પર જઈને અરજી કરાવી શકો છો.

 • ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે સૌ પ્રથમ Google પર i-Khedut Portal સર્ચ કરવાનું રહેશે.
 • ત્યાર બાદ તમારી સામે i-Khedut ની ઓફીસીયલ વેબસાઈટ જોવા મળશે.
 • હવે i-Khedut Portal Official પર “યોજનાઓ” લખેલ હશે તેનાં પર ક્લિક કરો.
 • અહીં ક્લિક કર્યા બાદ તમને સ્ક્રીન પર “ખેતીવાડીની યોજનાઓ ” લખેલ હશે તેનાં પર ક્લિક કરો.
 • “ખેતીવાડી ની યોજનાઓ” પર ક્લિક કર્યા બાદ તેમાં  “ખુલ્લી પાઇપલાઇન યોજના” માં ” અરજી કરો” પર ક્લિક કરો.
 • ક્લિક કર્યા બાદ તમારી સામે એક ફોર્મ ખુલશે તેમાં જે માહિતી માંગે છે તેમાં સંપૂર્ણ માહિતી ભરીને આ ફોર્મને સબમિટ કરી દો.
 • આ ફોર્મ સબમિટ કર્યા બાદ આ અરજી ફોર્મની પ્રીન્ટ કરી દો.
 • હવે આ અરજી પ્રિન્ટ અને ઉપર આપેલા તમામ દસ્તાવેજને આ અરજી પ્રિન્ટ સાથે જોડીને તમારા ગામના ગ્રામ સેવકને અરજી કર્યા પછી સાત દિવસમાં જમા કરાવવાના રહેશે.
 • હવે તમારી અરજીની ગ્રામસેવક દ્રારા પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે જો તમારી અરજી પાસ થશે તો તમને આ યોજનાનોલાભ મળશે.

આ પણ વાંચો:-

           

પોસ્ટ શેર કરો:

Leave a Comment