કુંવરબાઇ નું મામેરું યોજના 2022 | Kuvarbai Nu Mameru Yojana

Kuvarbai Nu Mameru Yojana | કુંવરબાઇ નું મામેરું યોજના 2022, પાત્રતા, લાભ, ડોક્યુમેન્ટ, ઓનલાઇન અને ઑફ્લાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી.જાણો સંપૂર્ણ જાણકારી.

ગુજરાત સરકાર દ્રારા ઘણી બધી કલ્યાણકારી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. તેમાની આ એક યોજના Kuvarbai Nu Mameru Yojana જે ગુજરાત રાજ્યમાં ગરીબ પરિવારોની દીકરીઓના કલ્યાણ માટે ચાલે છે. આ લગ્ન સહાય યોજના દ્રારા ગરીબ પરિવારોને સીધી આર્થિક રીતે મદદરૂપ થવાના ઉદ્દેશ રહેલો છે. Kuvarbai Nu Mameru yojna માં લગ્ન કરેલી દીકરીઓને DBT દ્રારા સીધી એમના બેંક ખાતામાં સહાય ચૂકવાય છે. કુંવરબાઇ નું મામેરું યોજનાનો લાભ એસ. સી વર્ગની કન્યાઓ, ઓ. બી. સી વર્ગની દીકરીઓને તથા આર્થિક રીતે નબળા પરિવારોની દીકરીઓના લગ્ન થયાં પછી લાભ આપવામાં આવે છે. કુંવરબાઇ નું મામેરું યોજના હેઠળ લાભાર્થીની દીકરી દીઠ રૂપિયા 12000/- રૂપિયા જમા કરવામાં આવે છે.

મારાં વ્હાલા ગુજરાતના ભાઈઓ આજે આપણે આ લેખની મદદથી જાણી શું કે Kuvarbai Nu Mameru Yojana શું છે, યોજનામાં શું લાભ મળશે. યોજનામાં ફોર્મ ભરવામાં માટે ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે અને યોજનામાં ઓનલાઇન અને ઑફ્લાઈન આવેદન(ફોર્મ ભરવું) કેવી રીતે કરવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું.

Kuvarbai Nu Mameru Yojana
Kuvarbai Nu Mameru Yojana

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનો હેતુ શું?

રાજ્યની આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના પરિવારમાં જયારે દીકરીના લગ્ન થાય, ત્યારે આર્થિક મદદ મળી રહે તેનાં ભાગરૂપે કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના દ્રારા દીકરીઓના જન્મને પ્રોત્સાહન મળે અને સમા જમાં બાળલગ્ન અટકે આ હેતુથી આ યોજના ચલાવવામાં આવે છે.

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના માટે પાત્રતા 

Kuvarbai Nu Mameru Yojana હેઠળ જે વ્યક્તિ લાભ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે તેમની સાથે આ પાત્રતાનું પાલન થવું જોઈએ, ત્યારે જ આ યોજનાનો લાભ પ્રાપ્ત થશે.

 • કન્યાના લગ્ન કર્યા બાદ 2 વર્ષની સમય મર્યાદામાં Kuvarbai Nu Mameru Yojana યોજનામાં ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.
 • એક પરિવારમાં 2 પુખ્તવયની દીકરીના લગ્ન માટે Kuvarbai nu mameru yojana નો લાભ મળશે.
 • સમાજના તથા અન્ય સમૂહલગ્નમાં ભાગ લેનાર લાભાર્થી કન્યાને સાત ફેરા સમૂહલગ્ન યોજના તેમજ કુંવરબાઇનું મામેરું યોજનાની તમામ શરતો પરિપૂર્ણ કરતી હોય તો આ બન્ને યોજનાઓ હેઠળ લાભ મેળવવા પાત્ર રહેશે.
 • સાત ફેરા સમૂહલગ્નમાં ભાગ લેનાર દીકરીઓને કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાની સહાય મળવાપાત્ર થાય.
 • લાભાર્થી ગુજરાત રાજ્યનો મૂળ વતની હોવો જોઈએ.
 • અરજદાર આર્થિક રીતે નબળા પરિવાર હોવો જોઈએ.
 • લાભાર્થી પુન:લગ્નના કિસ્સામાં આ યોજના મળશે. વિધવા પુન:લગ્નના કિસ્સામાં પણ આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • ગ્રામ્ય વિસ્તાર આવક મર્યાદા 120000/- હોવી જોઈએ.
 • શહેરી વિસ્તાર આવક મર્યાદા 150000/- હોવી જોઈએ.

કુંવરબાઈ નું મામેરું યોજનામાં અરજી કરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ.

જે મિત્રો Kuvarbai Nu Mameru Yojana માં ઓનલાઇન કે ઑફ્લાઈન અરજી કરવા માંગે છે, તેમને નીચે આપેલા તમામ દસ્તાવેજની જરૂર છે. ત્યારે જ તમે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશો.

 • કન્યાનું આધારકાર્ડ
 • કન્યાના પિતાનું આધારકાર્ડ
 • કન્યાનો જાતિનો દાખલો
 • કન્યાનું શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર અથવા જન્મ પ્રમાણપત્ર
 • કન્યાના રહેઠાણનો પુરાવો
 • લાભાર્થી કન્યાના પિતાનો અથવા વાલીનો વાર્ષિક આવકનો દાખલો
 • કન્યાની બેંક પાસબુકની પ્રથમ પાનાની નકલ.
 • વર અને કન્યાનો સંયુક્ત ફોટો
 • લગ્નનોંધણી પ્રમાણપત્ર
 • કન્યા પિતા/વાલી સ્વ-ઘોષણા
 • કન્યાના પિતા હયાત ન હોય તો મરણનો દાખલો.
 • વરની જન્મતારીખો આધાર (L.C/જન્મ તારીખનો દાખલો/ અભણ હોય ત્યારે સરકારી ડૉક્ટરનું પ્રમાણપત્ર

કુંવરબાઇ નું મામેરું યોજના અરજી કેવી રીતે કરવી?

જે મિત્રો Kuvarbai Nu Mameru Yojana માં અરજી કરવા માંગે છે તે નીચે આપેલી પ્રક્રિયાને ફોલો કરીને તમે બેંકમાં અરજી કરી શકો છો.

 • સૌ પ્રથમ Google સેર્ચમાં જઈને “e-samaj kalyan portal” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • e-samaj kalyan portal ટાઈપ કર્યા પછી તમારે તેની અધિકૃત વેબસાઈટ ખુલવાની રહેશે.
 • ઈ-સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ પર જો અગાઉ રજીસ્ટ્રેશન ન કરાવેલ હોય તો “New User? Please Register Here” જોઈને Register ની પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે.
 • તમારું સફળતાપૂર્વક રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયા બાદ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ “Citizen Login” પર ક્લિક કરીને લાભાર્થીએ પોતાનું Personal Page ખોલવાનું રહેશે.
 • લાભાર્થી દ્રારા જે જ્ઞાતિપ્રમાણે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય, તે મુજબ યોજનાઓ e-Samaj kalyan. Gujarat.gov.in login બતાવવી હશે.
 • જેમાં Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2022 પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • કુંવરબાઇ નું મામેરું યોજના ઓનલાઇન ફોર્મમાં જઈને જે પ્રમાણે માહિતી માંગેલી હોય તે પ્રમાણે ઓનલાઇન ભરવાની રહેશે.
 • ઓનલાઇન ફોર્મમાં તમામ માહિતી ભર્યા બાદ સબમિટ કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી દ્રારા ઓનલાઇન અરજી Submit કર્યા બાદ એક અરજી નંબર આવશે. જે સાચવીને રાખવાનો રહેશે.
 • ઓનલાઇન અરજીને આધારે Upload Document માં જઈને અસલ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાનાં રહેશે.
 • તમામ માહિતી અને અસલ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કર્યા બાદ Confirm Application કરવાનું રહેશે.
 • છેલ્લે અરજી કન્ફોર્મ થયા બાદ અરજીની પ્રિન્ટ કાઢી લેવાની રહશે.

કુંવરબાઇ નું મામેરું યોજના ફોર્મ PDF ડાઉનલોડ લિંક:-

કુંવરબાઇ નું મામેરું યોજના ફોર્મ PDF ડાઉનલોડ ક્લિક કરે 
અરજી કરવા માટે ની અધિકારી વેબસાઈટ ક્લિક કરે

આ પણ વાંચો:-

સિલાઈ મશીન લોન યોજના 2022 

પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના 2022

ડ્રોન થી જંતુનાશક દવાનો છટકાવ યોજના

તબેલા લોન યોજના 2022

રોટાવેટર સહાય યોજના

માનવ ગરિમા યોજના 2022

           

પોસ્ટ શેર કરો: