માઇક્રો ક્રેડિટ ફાઇનાન્સ યોજના 2023 | Micro Credit Finance Yojana

માઇક્રો ક્રેડિટ ફાઇનાન્સ યોજના 2023 | Micro Credit Finance Yojana

મારાં વ્હાલા ગુજરાતીઓ આ લેખને અંત સુધી વાંચો જેથી તમારે નહિ તો બીજા કોઈને આ માહિતી કામ આવે, આ લેખમાં આપડે જાણીશું કે, માઇક્રો ક્રેડિટ ફાઇનાન્સ યોજના શું છે?, લાભ કોને મળશે, શું લાભ મળશે, પાત્રતા(લાયકાત), ડોકયુમેન્ટ અને અરજી કેવી રીતે કરવી. તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું. આ લેખને અંત સુધી વાંચો.

માઇક્રો ક્રેડિટ ફાઇનાન્સ યોજના
માઇક્રો ક્રેડિટ ફાઇનાન્સ યોજના

માઇક્રો ક્રેડિટ ફાઇનાન્સ યોજના

ગુજરાત સફાઇ કામદાર વિકાસ નિગમ, ગાંધીનગર દ્વારા માઇક્રો ક્રેડિટ ફાઇનાન્સ યોજના અંતર્ગત જુદા જુદા ધંધા/વ્યવસાયો જેવા કે, મંડપ ડેકોરેશન, કોમ્પ્યુટર, ઇલેકટ્રીકની દુકાન, પશુપાલન, કરીયણાની દુકાન, વાંસકામ, મોબાઇલ રીપેરીંગ, દરજીકામ, સુથારી કામ, કડીયાકામ વગેરે માટે સફાઇ કામદાર/આશ્રિત પુરૂષોને લોન આપવામાં આવશે વ્યક્તિગત રૂા. ૧૦૦,૦૦૦/- ની લોન/ ધિરાણ ૫ ટકાના વ્યાજદરે આપવામાં આવે છે.

વકીલાતનો સ્વતંત્ર વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે લોન સહાય યોજના માટે પાત્રતા અને શરતો

વકીલાતનો સ્વતંત્ર વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે લોન સહાય યોજના હેઠળ જે વ્યક્તિ લાભ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે તેમની સાથે આ પાત્રતાનું પાલન થવું જોઈએ, ત્યારે જ આ યોજનાનો લાભ પ્રાપ્ત થશે.

 • લાભાર્થી અરજદાર ગુજરાત રાજ્યનો વતની હોવો જોઈએ.
 • લાભાર્થી અરજદાર સફાઇ કામદાર/આશ્રિત પુરૂષ હોવો જોઈએ.
 • લાભાર્થી અરજદારની ઉંમર ૧૮ થી ૫૦ વર્ષ હોવી જોઈએ.

માઇક્રો ક્રેડિટ ફાઇનાન્સ યોજના માટે આવશ્યક દસ્તાવેજ

જે મિત્રો માઇક્રો ક્રેડિટ ફાઇનાન્સ યોજનામાં ઓનલાઇન અરજી કરવા માંગે છે, તેમને નીચે આપેલા તમામ દસ્તાવેજની જરૂર છે. ત્યારે જ તમે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશો.

 • અરજદારનું આધાર કાર્ડ
 • અરજદારનું રેશનકાર્ડ
 • અરજદારનું ચૂંટણી ઓળખપત્ર
 • અરજદારની કુલ વાર્ષિક આવકનો દાખલો.
 • સફાઇ કામદાર/આશ્રિતનું પ્રમાણપત્ર
 • રહેઠાણનો પુરાવો (વીજળી બિલ/ લાઇસન્સ/ ભાડાકરાર/ ચુંટણી કાર્ડ/ રેશનકાર્ડ પૈકી કોઈ પણ એક)
 • બી.પી.એલ કાર્ડનુ પ્રમાણપત્ર (જો બી.પી.એલ. હોય તો)
 • પતિના મરણ નો દાખલો (જો વિધવા હોય તો)
 • અગાઉ આ યોજનામાં લાભ લીધો નથી તે અંગેનું બાંહેધરી પત્ર
 • બેંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરેલ ચેક (અરજદારના નામનું)

માઇક્રો ક્રેડિટ ફાઇનાન્સ યોજનામાં અરજી કેવી રીતે કરવી?

જે મિત્રો “માઇક્રો ક્રેડિટ ફાઇનાન્સ યોજના’માં અરજી કરવા માંગે છે તે નીચે આપેલી પ્રક્રિયાને ફોલો કરીને, તમે અરજી કરી શકો છો

આ યોજનામાં અરજી તમે જાતે પણ કરી શકો છો જે તમારે esamajkalyan Portal પર અરજી કરી શકો છો અથવા તમે તમારા નજીકના CSC સેન્ટર કે જ્યાં ઓનલાઇન કામગીરી કરતા હોય ત્યાં જઈને તમે ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો.

(ખાસ નોંધ:-પ્રિય મિત્રો તમે અહીંયા esamajkalyan Portal પર ઓનલાઇન જાતે અરજી કરી શકો છો પરંતુ જ્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી તમે તમારા નજીકનાં ઓનલાઇન સેન્ટર કે જ્યાં આવી ઓનલાઇન કામગીરી થતી હોય ત્યાં જઈને તમે ઓનલાઇન અરજી કરવો જેથી તમારી અરજીમાં કોઈ ભૂલ ના થાય.)

આ પણ વાંચો:-

           

પોસ્ટ શેર કરો: