ઓઇલ એન્જીન સહાય યોજના 2022 | Oil Enjin Sahay Yojana

Oil Enjin Sahay Yojana | ઓઇલ એન્જીન સહાય યોજના 2022, પાત્રતા, લાભ, ડોક્યુમેન્ટ, ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી.જાણો સંપૂર્ણ જાણકારી.

ગુજરાત સરકારના કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્રારા i-khedut Portal પર “ઓઇલ એન્જીન સહાય યોજના” અમલમાં મુકવામાં આવી છે, આ યોજના હેઠળ ગુજરાતના ખેડૂતોને ઓઇલ એન્જીન ખરીદવા માટે વિવિધ જ્ઞાતિ પ્રમાણે વિવિધ પ્રકારની સહાય આપવામાં આવશે.

મારાં વ્હાલા ગુજરાતના ખેડૂત ભાઈઓ આજે આપણે આ લેખની મદદથી જાણી શું કે Oil Enjin Sahay Yojana શું છે, યોજનામાં શું લાભ મળશે. યોજનામાં ફોર્મ ભરવામાં માટે ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે અને યોજનામાં ઓનલાઇન અને ઑફ્લાઈન આવેદન(ફોર્મ ભરવું) કેવી રીતે કરવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું.

Oil Enjin Sahay Yojana
Oil Enjin Sahay Yojana

ઓઇલ એન્જીન સહાય યોજના નો હેતુ શું?

ઓઇલ એન્જીન સહાય યોજના હેતુ એ છે કે ખેડુતભાઈઓ ખેતીમાં સારી રીતે અને ઝડપી ખેતી કરી શકે તે માટે આર્થિક રીતે નબળા ખેડૂતભાઈઓને ઓઇલ એન્જીન ખરીદી પર સહાય આપવમાં આવી રહી છે. જેથી ગુજરાતના કિસાન ભાઈઓ સારી રીતે ખેતી કરી શકે.

ઓઇલ એન્જીન સહાય યોજના લાભ લેવા માટેની પાત્રતા અને શરતો

Oil Enjin Sahay Yojana હેઠળ જે વ્યક્તિ લાભ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે તેમની સાથે આ પાત્રતાનું પાલન થવું જોઈએ, ત્યારે જ આ યોજનાનો લાભ પ્રાપ્ત થશે.

 • આ સહાય યોજના માટે અરજી કરનાર ખેડૂતો ગુજરાત રાજ્યના વતની હોવા જોઈએ.
 • ખેડૂત પોતાની માલિકીની જમીન ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • સામાન્ય ખેડુતો આ યોજનાનો લાભ દર પાંચ વર્ષે લઈ શકશે.
 • અનુસૂચિત જાતિ ખેડુતો આ યોજનાનો લાભ દર પાંચ વર્ષે લઈ શકશે.
 • અનુસૂચિત જન જાતિના ખેડુતો આ યોજનાનો લાભ દર પાંચ વર્ષે લઈ શકશે.

ઓઇલ એન્જીન સહાય યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર સહાય

સામાન્ય ખેડુતો માટે

 • ૩ થી ૩.૫ હો.પા ખર્ચના ૭૫% અથવા રૂ.૮,૭૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.
 • ૫ હો.પા ખર્ચના ૭૫% અથવા રૂ.૧૨,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.
 • ૭.૫ થી ૮ હો.પા ખર્ચના ૭૫% અથવા રૂ.૧૩,૫૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.
 • ૧૦ હો.પા ખર્ચના ૭૫% અથવા રૂ.૧૩,૮૭૫/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.

અનુસૂચિત જાતિના ખેડુતો માટે

 • ૩ થી ૩.૫ હો.પા ખર્ચના ૭૫% અથવા રૂ.૮,૭૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.
 • ૫ હો.પા ખર્ચના ૭૫% અથવા રૂ.૧૨,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.
 • ૭.૫ થી ૮ હો.પા ખર્ચના ૭૫% અથવા રૂ.૧૩,૫૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.
 • ૧૦ હો.પા ખર્ચના ૭૫% અથવા રૂ.૧૩,૮૭૫/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.

અનુસૂચિત જન જાતિના ખેડુતો માટે

 • ૩ થી ૩.૫ હો.પા ખર્ચના ૭૫% અથવા રૂ.૮,૭૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.
 • ૫ હો.પા ખર્ચના ૭૫% અથવા રૂ.૧૨,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.
 • ૭.૫ થી ૮ હો.પા ખર્ચના ૭૫% અથવા રૂ.૧૩,૫૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.
 • ૧૦ હો.પા ખર્ચના ૭૫% અથવા રૂ.૧૩,૮૭૫/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.

Oil Enjin Sahay Yojana માટે આવશ્યક દસ્તાવેજ

જે મિત્રો Oil Enjin Sahay Yojana માં ઓનલાઇન કે ઑફ્લાઈન અરજી કરવા માંગે છે, તેમને નીચે આપેલા તમામ દસ્તાવેજની જરૂર છે. ત્યારે જ તમે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશો.

 • આધાર કાર્ડ ની નકલ
 • રેશન કાર્ડ
 • જાતિનો દાખલો (અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિતજનજાતિ માટે)
 • જમીનના દસ્તાવેજ 8-અ & 7/12 નો ઉતારો
 • બેંક પાસબુક ઝેરોક્ષ
 • મોબાઇલ નંબર (ચાલુ હોય તેવો)

Oil Enjin Sahay Yojana માં અરજી કેવી રીતે કરવી?

જે મિત્રો Oil Enjin Sahay Yojana માં અરજી કરવા માંગે છે તે નીચે આપેલી પ્રક્રિયાને ફોલો કરીને તમે અરજી કરી શકો છો.

Oil Enjin Sahay Yojana નો લાભ લેવા માટે તમે ઘરે બેઠા પણ ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો, કે પછી તમે તમારી ગ્રામપંચાયતમાં બેઠેલા VC પાસે જઈને તમે ઓનલાઇન અરજી કરાવી શકો છો. અથવા તમે તમારી નજીકના ઓનલાઇન સેન્ટર પર જઈને અરજી કરાવી શકો છો.

 • ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે સૌ પ્રથમ Google પર i-Khedut Portal સર્ચ કરવાનું રહેશે.
 • ત્યાર બાદ તમારી સામે i-Khedut ની ઓફીસીયલ વેબસાઈટ જોવા મળશે.
 • હવે i-Khedut Portal Official પર “યોજનાઓ” લખેલ હશે તેનાં પર ક્લિક કરો.
 • અહીં ક્લિક કર્યા બાદ તમને સ્ક્રીન પર “ખેતીવાડીની યોજનાઓ ” લખેલ હશે તેનાં પર ક્લિક કરો.
 • “ખેતીવાડી ની યોજનાઓ” પર ક્લિક કર્યા બાદ તેમાં  “ઓઇલ એન્જીન સહાય યોજના” માં  અરજી કરો” પર ક્લિક કરો.
 • હવે ત્યાં એક નવું પેજ ખુલશે જ્યાં તમારે જો તમે પહેલા આ યોજનાનો લાભ મેળવેલ છે તો ‘હા’ ના મેળવેલ હોય તો ‘ના’ સિલેક્ટ કરવું.
 • હવે ક્લિક કર્યા બાદ તમારી સામે એક ફોર્મ ખુલશે તેમાં જે માહિતી માંગે છે તેમાં સંપૂર્ણ માહિતી ભરીને આ ફોર્મને સબમિટ કરી દો.
 • આ ફોર્મ સબમિટ કર્યા બાદ આ અરજી ફોર્મની પ્રીન્ટ કરી દો.
 • હવે આ અરજી પાસ થાય તો જ પ્રિન્ટ અને ઉપર આપેલા તમામ દસ્તાવેજને આ અરજી પ્રિન્ટ સાથે જોડીને તમારા ગામના ગ્રામ સેવકને અરજી કર્યા પછી   જમા કરાવવાના રહેશે.
 • હવે તમારી અરજીની ગ્રામસેવક દ્રારા પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે જો તમારી અરજી પાસ થશે તો તમને આ યોજનાનોલાભ મળશે.

આ પણ વાંચો:-

           

પોસ્ટ શેર કરો: