પાવર ટીલર સહાય યોજના 2022 | Power Tilar Sahay Yojana

Power Tilar Sahay Yojana | પાવર ટીલર સહાય યોજના 2022, પાત્રતા, લાભ, ડોક્યુમેન્ટ, ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી.જાણો સંપૂર્ણ જાણકારી.

ગુજરાત સરકારના કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્રારા i-khedut Portal પર “પાવર ટીલર સહાય યોજના” અમલમાં મુકવામાં આવી છે, આ યોજના હેઠળ ગુજરાતના ખેડૂતોને ૮ BHP અને ૮BHP થી મોટા પાવર ટીલર ખરીદવા માટે વિવિધ જ્ઞાતિ પ્રમાણે વિવિધ પ્રકારની સહાય આપવામાં આવશે.

મારાં વ્હાલા ગુજરાતના ખેડૂત ભાઈઓ આજે આપણે આ લેખની મદદથી જાણી શું કે Power Tilar Sahay Yojana શું છે, યોજનામાં શું લાભ મળશે. યોજનામાં ફોર્મ ભરવામાં માટે ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે અને યોજનામાં ઓનલાઇન અને ઑફ્લાઈન આવેદન(ફોર્મ ભરવું) કેવી રીતે કરવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું.

Power Tilar Sahay Yojana
Power Tilar Sahay Yojana

પાવર ટીલર સહાય યોજના યોજના નો હેતુ શું?

પાવર ટીલર સહાય યોજના 2022 હેતુ એ છે કે ખેડુતભાઈઓ ખેતીમાં સારી રીતે અને ઝડપી ખેતી કરી શકે તે માટે આર્થિક રીતે નબળા ખેડૂતભાઈઓને ૮ BHP અને ૮BHP થી મોટા પાવર ટીલર ખરીદી પર સહાય આપવમાં આવી રહી છે. જેથી ગુજરાતના કિસાન ભાઈઓ સારી રીતે ખેતી કરી શકે.

પાવર ટીલર સહાય યોજના લાભ લેવા માટેની પાત્રતા અને શરતો

Power Tilar Sahay Yojana હેઠળ જે વ્યક્તિ લાભ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે તેમની સાથે આ પાત્રતાનું પાલન થવું જોઈએ, ત્યારે જ આ યોજનાનો લાભ પ્રાપ્ત થશે.

 • આ સહાય યોજના માટે અરજી કરનાર ખેડૂતો ગુજરાત રાજ્યના વતની હોવા જોઈએ.
 • ખેડૂત પોતાની માલિકીની જમીન ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • Power Tiller Yojana નો લાભ મેળવવા માટે લાભાર્થી ખેડૂતે આ ઘટકના એમ્પેનલમેન્ટમાં સમાવિષ્ટ ઉત્પાદક અથવા ઉત્પાદકના અધિકૃત વિક્રેતા પાસેથી ખરીદી કરવાની રહેશે.
 • પર્વતીય અને જંગલીય વિસ્તારના ખેડૂતો પાસે ટ્રાઈબલ લેન્‍ડ વન અધિકાર પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ.

પાવર ટીલર સહાય યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર સહાય

સામાન્ય ખેડુતો માટે

પાવર ટીલર (૮ BHP થી નાના)

 • સામાન્ય ખેડુતોને પાવર ટીલર ખરીદવા માટે ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂપિયા ૫૦,૦૦૦ ની સહાય
 • બે માંથી જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર

પાવર ટીલર (૮ BHP થી મોટા)

 • સામાન્ય ખેડુતોને પાવર ટીલર ખરીદવા માટે ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂપિયા ૭૦,૦૦૦ ની સહાય
 • બે માંથી જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર

અનુસૂચિત જાતિ ખેડુતો માટે

પાવર ટીલર (૮ BHP થી નાના)

 • અનુસૂચિત જાતિને પાવર ટીલર ખરીદવા માટે ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂપિયા ૬૫,૦૦૦ ની સહાય
 • બે માંથી જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર

પાવર ટીલર (૮ BHP થી મોટા)

 • અનુસૂચિત જાતિને પાવર ટીલર ખરીદવા માટે ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂપિયા ૮૫,૦૦૦ ની સહાય
 • બે માંથી જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર

અનુસૂચિત જન જાતિના ખેડુતો માટે

પાવર ટીલર (૮ BHP થી નાના)

 • અનુસૂચિત જનજાતિને પાવર ટીલર ખરીદવા માટે ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂપિયા ૬૫,૦૦૦ ની સહાય
 • બે માંથી જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર

પાવર ટીલર (૮ BHP થી મોટા)

 • અનુસૂચિત જનજાતિને પાવર ટીલર ખરીદવા માટે ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂપિયા ૮૫,૦૦૦ ની સહાય
 • બે માંથી જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર

Power Tilar Sahay Yojana માટે આવશ્યક દસ્તાવેજ

જે મિત્રો Power Tilar Sahay Yojana માં ઓનલાઇન કે ઑફ્લાઈન અરજી કરવા માંગે છે, તેમને નીચે આપેલા તમામ દસ્તાવેજની જરૂર છે. ત્યારે જ તમે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશો.

 • આધારકાર્ડની નકલ
 • રેશનકાર્ડની નકલ
 • અરજદાર ખેડૂતની જમીનની નકલ 7-12
 • એસ.સી. જ્ઞાતિનો હોય તો તેનું સર્ટિફિકેટ
 • એસ.ટી. જ્ઞાતિનો હોય તો તેનું પ્રમાણપત્ર
 • જો આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તો તેની વિગતો
 • ખેડૂત સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો
 • વિકલાંગ અરજદાર માટે વિકલાંગ હોવા અંગેનું સર્ટિફિકેટ (જો હોય તો)
 • ખેડૂતની જમીન જો સંયુક્ત ખાતેદાર હોય તો તેવા કિસ્સામાં અન્ય હિસ્સેદારના સંમતિપત્રક
 • બેંક ખાતાની પાસબુક
 • મોબાઈલ નંબર

Power Tilar Sahay Yojana માં અરજી કેવી રીતે કરવી?

જે મિત્રો Power Tilar Sahay Yojana માં અરજી કરવા માંગે છે તે નીચે આપેલી પ્રક્રિયાને ફોલો કરીને તમે અરજી કરી શકો છો.

Power Tilar Sahay Yojana નો લાભ લેવા માટે તમે ઘરે બેઠા પણ ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો, કે પછી તમે તમારી ગ્રામપંચાયતમાં બેઠેલા VC પાસે જઈને તમે ઓનલાઇન અરજી કરાવી શકો છો. અથવા તમે તમારી નજીકના ઓનલાઇન સેન્ટર પર જઈને અરજી કરાવી શકો છો.

 • ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે સૌ પ્રથમ Google પર i-Khedut Portal સર્ચ કરવાનું રહેશે.
 • ત્યાર બાદ તમારી સામે i-Khedut ની ઓફીસીયલ વેબસાઈટ જોવા મળશે.
 • હવે i-Khedut Portal Official પર “યોજનાઓ” લખેલ હશે તેનાં પર ક્લિક કરો.
 • અહીં ક્લિક કર્યા બાદ તમને સ્ક્રીન પર “ખેતીવાડીની યોજનાઓ ” લખેલ હશે તેનાં પર ક્લિક કરો.
 • “ખેતીવાડી ની યોજનાઓ” પર ક્લિક કર્યા બાદ તેમાં  “પાવર ટીલર સહાય યોજના” માં  અરજી કરો” પર ક્લિક કરો.
 • હવે ત્યાં એક નવું પેજ ખુલશે જ્યાં તમારે જો તમે પહેલા આ યોજનાનો લાભ મેળવેલ છે તો ‘હા’ ના મેળવેલ હોય તો ‘ના’ સિલેક્ટ કરવું.
 • હવે ક્લિક કર્યા બાદ તમારી સામે એક ફોર્મ ખુલશે તેમાં જે માહિતી માંગે છે તેમાં સંપૂર્ણ માહિતી ભરીને આ ફોર્મને સબમિટ કરી દો.
 • આ ફોર્મ સબમિટ કર્યા બાદ આ અરજી ફોર્મની પ્રીન્ટ કરી દો.
 • હવે આ અરજી પાસ થાય તો જ પ્રિન્ટ અને ઉપર આપેલા તમામ દસ્તાવેજને આ અરજી પ્રિન્ટ સાથે જોડીને તમારા ગામના ગ્રામ સેવકને અરજી કર્યા પછી   જમા કરાવવાના રહેશે.
 • હવે તમારી અરજીની ગ્રામસેવક દ્રારા પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે જો તમારી અરજી પાસ થશે તો તમને આ યોજનાનોલાભ મળશે.

આ પણ વાંચો:-

           

પોસ્ટ શેર કરો: