રોટાવેટર સહાય યોજના 2022 | Rotavator Sahay Yojana

Rotavator Sahay Yojana | રોટાવેટર સહાય યોજના 2022, પાત્રતા, મળવાપાત્ર સહાય, ડોક્યુમેન્ટ, ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી.જાણો સંપૂર્ણ જાણકારી.

ખેડુતો કલ્ટી, પલાઉ,રોટરી ટીલર અને રોટાવેટરનો ઉપયોગનું મહત્વ સમજતા થયાં છે. આજે ખેડુતો માટે રોટાવેટર ખુબ જ ઉપયોગી આધુનિક ખેત સાધન છે. ખેતીમાં પાકોની કાપણી કર્યા પછી નવા પાકોના વાવેતર માટે જમીનનો ભેજ જળવાઈ રહે તે માટે અને ખુબ જ ઓ ઓછા સમયમાં રવિ પાકની વાવણી કરી શકાય તે માટે જમીનને ઓછા સમયમાં તૈયાર કરતુ, ટ્રેક્ટરથી ચાલતું સાધન એટલે રોટાવેટર વિકસાવવામાં આવેલ છે. ગુજરાતમાં કિસાનોને આ સાધનની ખરીદી પર સબસીડી આપવામાં આવે છે.

મારાં વ્હાલા ગુજરાતના કિસાન ભાઈઓ આજે આપણે આ લેખની મદદથી જાણી શું કે Rotavator Sahay Yojana શું છે, યોજનામાં રોટાવેટર ખરીદવા કેટલી સબસિડી મળશે, યોજનામાં ફોર્મ ભરવામાં માટે ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે અને યોજનામાં ઓનલાઇન અરજી (ફોર્મ ભરવું) કેવી રીતે કરવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું.

Rotavator Sahay Yojana
Rotavator Sahay Yojana

Rotavator Sahay Yojana નો હેતુ શું?

ખેડુતોને પાક ફેરબદલ કરવા, નવા પાકનું વાવેતર કરવા, ખેડૂતોને પાક ઉત્પાદન વધારવા, આવક બમણી કરવા વગેરે હેતુથી રોટાવેટરની જરૂર પડે છે. જેને ધ્યાંનમાં રાખીને ખેતી વાડી વિભાગ દ્રારા કિસાનોને રોટાવેટરની ખરીદી પર સબસીડી આપવામાં આવે છે.

રોટાવેટર સહાય યોજના માટેની પાત્રતા.

Rotavator Sahay Yojana હેઠળ જે વ્યક્તિ લાભ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે તેમની સાથે આ પાત્રતાનું પાલન થવું જોઈએ, ત્યારે જ આ યોજનાનો લાભ પ્રાપ્ત થશે.

 • લાભાર્થી ખેડૂત ગુજરાત રાજ્યનો મૂળ ખેડૂત હોવો જોઈએ.
 • ખેડૂત પાસે પોતાનું જમીન રેકોર્ડ ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • ખેડૂત નાના, સીમાંત અથવા મોટા ખેડૂત હોવો જોઈએ.
 • જંગલીય વિસ્તારના ખેડુતો પાસે ટ્રાઈબલ લેન્ડ વન અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ.

રોટાવેટર પર મળવાપાત્ર સહાય

Rotavator Sahay Yojana પર સબસિડી આપવામાં જે વિવિધ પ્રકારના રોટાવેટરની માત્રા પ્રમાણે આપવામાં છે જેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે.

 • જો ખેડૂતનું ટ્રેકટર 20 થી 35 બી.એચ.પી.થી ચાલતા હોય અને 5 ફીટ રોટાવેટરની ખરીદી પર કુલ ખર્ચના 40 % અથવા રૂ.34,000/- હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે લાભ મળવાપાત્ર થશે.
 • અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન જાતિ સિવાયના નાના,સિમાંત, મહિલા ખેડૂતો વધારે લાભ મળશે, જેમને કુલ ખર્ચના 50% અથવા રૂ. 42,000/- બેમાંથી જે ઓછું હોય તે લાભ મળવાપાત્ર થશે.
 • જો ખેડૂતનું ટ્રેકટર 35 B.H.P થી વધુથી ચાલતા હોય અને 5 ફીટ રોટાવેટરની ખરીદી પર કુલ ખર્ચના 40% અથવા રૂ.34,000 હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે લાભ મળવાપાત્ર થશે.
 • ખેડૂતોને 6 ફીટ રોટાવેટરની ખરીદી પર કુલ ખર્ચ ના 40 % અથવા રૂ.35,800/- એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે લાભ મળવાપાત્ર થશે.
 • અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન જાતિ સિવાયના નાના,સિમાંત, મહિલા ખેડૂતો કુલ ખર્ચના 50% અથવા રૂ.44,800/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભ મળશે.
 • ખેડૂતોને 7 ફીટ રોટાવેટરની ખરીદી પર કુલ ખર્ચના 40 % અથવા રૂ.38,100/- એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે લાભ મળવાપાત્ર થશે.
 • એસ.સી, એસ.ટી, નાના,સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતોને કુલ ખર્ચના 50% અથવા રૂ.47,600/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભ મળવાપાત્ર થશે.
 • 8 ફીટ રોટાવેટરની ખરીદી પર કુલ ખર્ચના 40 % અથવા રૂ. 40,300/- એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે લાભ મળવાપાત્ર થશે.
 • એસ.સી, એસ.ટી, નાના,સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતોને રોટાવેટરની ખરીદી પર કુલ ખર્ચના 50% અથવા રૂ.50,400/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભ મળાવાપાત્ર થશે.

Rotavator Sahay Yojana માં અરજી કરવા માટે આવશ્યક દસ્તાવેજ

જે મિત્રો Rotavator Sahay Yojana માં અરજી કરવા માંગે છે, તેમને નીચે આપેલા તમામ દસ્તાવેજની જરૂર છે. ત્યારે જ તમે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશો.

 • લાભાર્થીના આધારકાર્ડની નકલ
 • રેશનકાર્ડની નકલ
 • 7/12 ના ઉતારા
 • ખેડૂતના બેંક ખાતાની પાસબુક
 • અનુસૂચિત જાતિનો હોય તો તેનું સર્ટિફિકેટ
 • અનુસૂચિત જનજાતિનો હોય તો તેનું પ્રમાણપત્ર
 • વિકલાંગ અરજદાર માટે વિકલાંગ હોવા અંગેનું સર્ટિફિકેટ (લાગુ પડતું હોય તો)
 • અરજી કરનાર ખેડૂતની જમીન જો સંયુક્ત ખાતેદાર હોય તો તેવા કિસ્સામાં અન્ય હિસ્સેદારના સંમતિપત્રક
 • જો આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તો તેની વિગતો
 • ખેડૂત સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો
 • જો દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો તે માટેનું પ્રમાણપત્ર
 • મોબાઈલ નંબર

રોટાવેટર સહાય યોજના માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી?

જે મિત્રો Rotavator Sahay Yojana માં અરજી કરવા માંગે છે તે નીચે આપેલી પ્રક્રિયાને ફોલો કરીને તમે બેંકમાં અરજી કરી શકો છો.

 • સૌ પહેલા તમારે ‘Google Search” માં જઈને ‘IKhedut’ ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • અહીંયાથી તમે સીધા I-Khedut Portal ની સીધા અધિકૃત વેબસાઈટ પર જઈ શકો છો.
 • ખેડૂત યોજના વેબસાઈટ ખોલ્યા પછી “યોજના” પર ક્લિક કરવું.
 • જેમાં યોજના પર ક્લિક કર્યા પછી ક્રમ-1 પર આવેલી “ખેતીવાડીની યોજનાઓ” ખોલવાની રહેશે.
 • જેમાં “ખેતીવાડી ની યોજના” ખોલ્યા બાદ વર્ષ-2022-23 ની બધી યોજનાઓ બતાવશે.
 • જેમાં તમારે “રોટાવેટર” માં પર ક્લિક કરવાની રહેશે.
 • જેમાં રોટાવેટર સહાય યોજનાની તમામ માહિતી વાંચ્યા બાદ “અરજી કરો” તેનાં પર ક્લિક કરો, તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમ જો અગાઉ Registration કરેલ હોય તો “હા” અને નથી કર્યું તો “ના” કરી આગળ પ્રોસેસ કરવાની રહેશે.
 • અરજદાર દ્રારા રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો આધારકાર્ડ અને મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ Captcha Image સબમિટ કરવાની રહેશે.
 • જો લાભાર્થીએ I-Khedut Portal પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલું નથી તો “ના” સિલેક્ટ કરીને Form ભરવુ.
 • ખેડૂત ફોર્મ દયાનપૂર્વક સંપૂર્ણ ભર્યા બાદ અરજી સેવ કરવાની રહશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂતોએ ફરીથી વિગતો Check કરીને Application Confirm કરવાની રહેશે.
 • ઓનલાઇન Application Confirm કર્યા બાદ કોઈ સુધારા વધારા થશે નહીં.
 • ખેડુતો અરજી નંબરના આધારે પ્રિન્ટ મેળવી શકશે.

આ પણ વાંચો:-

           

પોસ્ટ શેર કરો: