દવા છંટકાવ ટ્રેક્ટર સંચાલિત મશીન યોજના 2022 | Tractor Mounted Operated Sprayer Yojana

Tractor Mounted Operated Sprayer Yojana | દવા છંટકાવ ટ્રેક્ટર સંચાલિત મશીન યોજના 2022, પાત્રતા, લાભ, ડોક્યુમેન્ટ, ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી.જાણો સંપૂર્ણ જાણકારી.

ગુજરાત સરકારના કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્રારા i-khedut Portal પર બાગાયતી યોજના હેઠળ “Tractor Mounted Operated Sprayer Yojana” અમલમાં મુકવામાં આવી છે, આ યોજના હેઠળ ગુજરાતના ખેડૂતોને (૨૦ BHP થી ઓછા અને ૩૫ BHP થી વધુ) દવા છંટકાવ ટ્રેક્ટર સંચાલિત મશીન ખરીદવા માટે વિવિધ જ્ઞાતિ પ્રમાણે વિવિધ પ્રકારની સહાય આપવામાં આવશે.

મારાં વ્હાલા ગુજરાતના ખેડૂત ભાઈઓ આજે આપણે આ લેખની મદદથી જાણી શું કે Tractor Mounted Operated Sprayer Yojana શું છે, યોજનામાં શું લાભ મળશે. યોજનામાં ફોર્મ ભરવામાં માટે ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે અને યોજનામાં ઓનલાઇન અને ઑફ્લાઈન આવેદન(ફોર્મ ભરવું) કેવી રીતે કરવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું.

Tractor Mounted Operated Sprayer Yojana

દવા છંટકાવ ટ્રેક્ટર સંચાલિત મશીન યોજના નો હેતુ શું?

દવા છંટકાવ ટ્રેક્ટર સંચાલિત મશીન યોજના 2022 હેતુ એ છે કે ખેતી પાકોમાં નુકસાન કરતા કીટકો અને રોગોના નિયંત્રણ માટે પાક સંરક્ષણ કરવું ખુબજ જરૂરી અને ઓછા સમયમાં દવાનો છંટકાવ કરી શકે તે આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે.

દવા છંટકાવ ટ્રેક્ટર સંચાલિત મશીન યોજના માટે પાત્રતા(લાયકાત)

Tractor Mounted Operated Sprayer Yojana હેઠળ જે વ્યક્તિ લાભ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે તેમની સાથે આ પાત્રતાનું પાલન થવું જોઈએ, ત્યારે જ આ યોજનાનો લાભ પ્રાપ્ત થશે.

 • આ સહાય યોજના માટે અરજી કરનાર ખેડૂતો ગુજરાત રાજ્યના વતની હોવા જોઈએ.
 • ખેડૂત પોતાની માલિકીની જમીન ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • Tractor Mounted Operated Sprayer Yojana નો લાભ મેળવવા માટે લાભાર્થી ખેડૂતે આ ઘટકના એમ્પેનલમેન્ટમાં સમાવિષ્ટ ઉત્પાદક અથવા ઉત્પાદકના અધિકૃત વિક્રેતા પાસેથી ખરીદી કરવાની રહેશે.
 • પર્વતીય અને જંગલીય વિસ્તારના ખેડૂતો પાસે ટ્રાઈબલ લેન્‍ડ વન અધિકાર પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ.

દવા છંટકાવ ટ્રેક્ટર સંચાલિત મશીન યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર સહાય

(૧)ટ્રેક્ટર સંચાલિત દવા છંટકાવ મશીન  ૨૦ BHP થી નાનું ખરીદવા માટે મળવાપાત્ર સહાય

નાના / સીમાંત/  મહિલા ખેડૂતો માટે

 • ટ્રેક્ટર સંચાલિત દવા છંટકાવ મશીન ખરીદવા માટે ખરીદી ખર્ચના ૪૦% અથવા ૧૦,૦૦૦ રૂપિયા મળવાપાત્ર.
 • બે માથું જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર.

અનુસૂચિત જાતિના ખેડુતો માટે

 • ટ્રેક્ટર સંચાલિત દવા છંટકાવ મશીન ખરીદવા માટે ખરીદી ખર્ચના ૫૦% અથવા ૧૦,૦૦૦ રૂપિયા મળવાપાત્ર.
 • બે માથું જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર.

અનુસૂચિત જન જાતિના ખેડુતો માટે

 • ટ્રેક્ટર સંચાલિત દવા છંટકાવ મશીન ખરીદવા માટે ખરીદી ખર્ચના ૫૦% અથવા ૧૦,૦૦૦ રૂપિયા મળવાપાત્ર.
 • બે માથું જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર.

(૨)ટ્રેક્ટર સંચાલિત દવા છંટકાવ મશીન  ૩૫ BHP થી મોટુ ખરીદવા માટે મળવાપાત્ર સહાય

નાના / સીમાંત/  મહિલા ખેડૂતો માટે

 • ટ્રેક્ટર સંચાલિત દવા છંટકાવ મશીન ખરીદવા માટે ખરીદી ખર્ચના ૪૦% અથવા ૬૩,૦૦૦ રૂપિયા મળવાપાત્ર.
 • બે માથું જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર.

અનુસૂચિત જાતિના ખેડુતો માટે

 • ટ્રેક્ટર સંચાલિત દવા છંટકાવ મશીન ખરીદવા માટે ખરીદી ખર્ચના ૫૦% અથવા ૬૩,૦૦૦ રૂપિયા મળવાપાત્ર.
 • બે માથું જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર.

અનુસૂચિત જન જાતિના ખેડુતો માટે

 • ટ્રેક્ટર સંચાલિત દવા છંટકાવ મશીન ખરીદવા માટે ખરીદી ખર્ચના ૫૦% અથવા ૬૩,૦૦૦ રૂપિયા મળવાપાત્ર.
 • બે માથું જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર.

Tractor Mounted Operated Sprayer Yojana માટે આવશ્યક દસ્તાવેજ

જે મિત્રો Tractor Mounted Operated Sprayer Yojana માં ઓનલાઇન કે ઑફ્લાઈન અરજી કરવા માંગે છે, તેમને નીચે આપેલા તમામ દસ્તાવેજની જરૂર છે. ત્યારે જ તમે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશો.

 • આધારકાર્ડની નકલ
 • રેશનકાર્ડની નકલ
 • જાતિનો દાખલો (લાગુ પડતો હોય તેને)
 • દિવ્યાંગતાનું પ્રમાણ પત્ર (જો લાગુ પડતું હોય તો)
 • અરજદાર ખેડૂતની જમીનની નકલ 7-12
 • બેંક ખાતાની પાસબુક
 • મોબાઈલ નંબર

દવા છંટકાવ ટ્રેક્ટર સંચાલિત મશીન યોજનામાં અરજી કેવી રીતે કરવી?

જે મિત્રો Tractor Mounted Operated Sprayer Yojana માં અરજી કરવા માંગે છે તે નીચે આપેલી પ્રક્રિયાને ફોલો કરીને તમે અરજી કરી શકો છો.

Tractor Mounted Operated Sprayer Yojana નો લાભ લેવા માટે તમે ઘરે બેઠા પણ ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો, કે પછી તમે તમારી ગ્રામપંચાયતમાં બેઠેલા VC પાસે જઈને તમે ઓનલાઇન અરજી કરાવી શકો છો. અથવા તમે તમારી નજીકના ઓનલાઇન સેન્ટર પર જઈને અરજી કરાવી શકો છો.

 • ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે સૌ પ્રથમ Google પર i-Khedut Portal સર્ચ કરવાનું રહેશે.
 • ત્યાર બાદ તમારી સામે i-Khedut ની ઓફીસીયલ વેબસાઈટ જોવા મળશે.
 • હવે i-Khedut Portal Official પર “યોજનાઓ” લખેલ હશે તેનાં પર ક્લિક કરો.
 • અહીં ક્લિક કર્યા બાદ તમને સ્ક્રીન પર “બાગાયતી યોજનાઓ ” લખેલ હશે તેનાં પર ક્લિક કરો.
 • “બાગાયતી ની યોજનાઓ” પર ક્લિક કર્યા બાદ તેમાં  “ટ્રેકટર માઉન્ટેડ/ઓપરેટેડ સ્પ્રેયર” માં  અરજી કરો” પર ક્લિક કરો.
 • હવે ત્યાં એક નવું પેજ ખુલશે જ્યાં તમારે જો તમે પહેલા આ યોજનાનો લાભ મેળવેલ છે તો ‘હા’ ના મેળવેલ હોય તો ‘ના’ સિલેક્ટ કરવું.
 • હવે ક્લિક કર્યા બાદ તમારી સામે એક ફોર્મ ખુલશે તેમાં જે માહિતી માંગે છે તેમાં સંપૂર્ણ માહિતી ભરીને આ ફોર્મને સબમિટ કરી દો.
 • આ ફોર્મ સબમિટ કર્યા બાદ આ અરજી ફોર્મની પ્રીન્ટ કરી દો.
 • હવે તમારે આ મશીન ખરીદવાનું રહેશે અને તે મશીનના બિલ અને તમામ દસ્તાવેજ તમારે તે દુકાન વાળા પાસે લેવાના રહશે.
 • હવે દુકાન વાળા પાસે થી લીધેલા બિલ અને ઉપર આપેલા તમામ દસ્તાવેજને આ અરજી પ્રિન્ટ સાથે જોડીને તમારા ગામના ગ્રામ સેવકને જમા કરાવવાના રહેશે.
 • હવે તમારી અરજીની ગ્રામસેવક દ્રારા પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે અને તમને સબસિડી આપી દેવામાં આવશે.

અત્યારે આ યોજના ચાલુ છે તે પણ વાંચો:-

           

પોસ્ટ શેર કરો: